2022 • Dag 29 • 30. april • Rahanweyn-klanen i Somalia

Unådde og uberørte

Når somaliske immigranter i Vesten treffer andre fra Somalia, må de bare spørre, «Hvilken stamme er du fra?» Blant somaliere er klan- og stammetilhørighet både viktig og sammensatt. Ekteskapene – som ofte er polygame – skaper nye lojalitetsbånd og tilhørighet.

Fortsett å lese 2022 • Dag 29 • 30. april • Rahanweyn-klanen i Somalia

2022 • Dag 28 • 29. april • Sulukene, muslimske sjønomader på Sulusjøen

Sandokan, «Tigeren fra Malaysia», var en legendarisk sjørøver i en av romanene til Emilio Salgari. Han var en prins som hadde mistet kongedømmet sitt og som kjempet som pirat mot utenlandske invasjonsstyrker. Historien finner sted på Nord-Borneo og er inspirert av sulukene og andre urbefolkningsgrupper som ble kolonisert av britene på 1800-tallet.

Fortsett å lese 2022 • Dag 28 • 29. april • Sulukene, muslimske sjønomader på Sulusjøen

2022 • Dag 27 • 28. april • Kraftnatten

Laylat-al-Qadr, kjent som «Kraftnatten» eller «Skjebnenatten», er en av de helligste nettene i den islamske kalenderen. Den finner sted i løpet av de ti siste dagene av Ramadan og markerer natten da Koranen ble åpenbart for profeten Muhammed. Muslimer tror dette er natten da Gud viser sin barmhjertighet mot sitt skaperverk og natten da kommende års skjebne blir bestemt.

Fortsett å lese 2022 • Dag 27 • 28. april • Kraftnatten

2022 • Dag 26 • 27. april • Panthay-folket i Myanmar

Ved sidan av palasset, gylne pagodar og buddhistiske kloster i den gamle burmesiske kongelege hovudstaden Mandalay, ligger eit uventa syn som er verdt å sjå: ein moské i kinesisk stil. Den vart bygd i 1868 av det muslimske hui-folk frå den nærliggande kinesiske provinsen Yunnan. Hui-folket, som vert kalla panthay på burmesisk, kom til det som no er kjent som Myanmar for å driva med handel. Dei slo seg ned her og fekk løyve til å bygga ein moské. I dei følgande åra flykta tusenvis av panthay frå valdelege konfliktar i Yunnan og over den burmesiske grensa.

Fortsett å lese 2022 • Dag 26 • 27. april • Panthay-folket i Myanmar

2022 • Dag 25 • 26. april • Mirpuri-pahari-folket i Storbritannia

Mirpur-distriktet ligger i Azad Kashmir, et selvstyreområde under Pakistan. Folket fra Mirpur er tradisjonelt sjømenn og det gjorde at de først kom i kontakt med det britiske imperiet. På 1960-tallet ble en stor demning bygd i Mirpur. Den la store områder med dyrket mark under vann og over 100 000 innbyggere måtte flytte. Mange brukte erstatningen de fikk til å emigrere til Storbritannia, der det var mangel på arbeidskraft. De fleste av disse innvandrerne hadde tenkt å være der bare noen år. Men mange ble, og i dag har omtrent 70 prosent av alle britiske pakistanere bakgrunn fra Mirpur. Dette har ført til at mirpuri er det nest største språket i Storbritannia.

Fortsett å lese 2022 • Dag 25 • 26. april • Mirpuri-pahari-folket i Storbritannia

2022 • Dag 24 • 25. april • Da vi ba for India

Den alle første utgaven av 30 dagers bønn for muslimer ble utgitt i India i 1992. Offisielt er andelen av kristne i Indias befolkningen ca. 2,5 prosent, nå som da. Men forskning i privat regi peker mot betydelig vekst. Det er hovedsakelig indiske menigheter som står for den kristne aktiviteten i landet, ettersom styresmaktene i økende grad er skeptiske til, ja endatil fiendtlig innstilt mot, initiativ utenfra. Noen forskere rapporterer at andelen kristne i landet er nærmere 4 prosent. Dette er fremdeles en liten minoritet, men ikke ubetydelig gitt at India har verdens nest største befolkning, og plasserer India blant de 25 land i verden med flest kristne.

Fortsett å lese 2022 • Dag 24 • 25. april • Da vi ba for India

2022 • Dag 23 • 24. april • Ja’alin-folket i Sudan

Unådde og uberørte

Ja’alin-folket stammer fra en av verdens eldste kjente sivilisasjoner. Deres slektstavle kan føres tilbake til profeten Muhammed og de var opprinnelig nubiere som ble innlemmet i den arabiske kulturen. I dag er ja’alin-folket den største gruppen av arabere i Sudan.

Fortsett å lese 2022 • Dag 23 • 24. april • Ja’alin-folket i Sudan