Fortsett i bønn

Takk for dine bønner for verdens muslimer. Vær gjerne med videre i bønn i resten av 2024 og årene som kommer.

FORTSETT I BØNN OG FÅ MED ANDRE

  • Be fast for muslimer du kjenner eller som bor nær deg. Be gjerne en stille bønn for muslimer du ser i gaten.
  • Finn ut mer om de som arbeider blant muslimer og hvordan du kan engasjere deg i bønn.
  • Når du er sammen med andre kristne, husk å be for verdens muslimer og oppmuntre andre til å bli med på bønneaskjoner slik som denne.

FASTE BØNNEPUNKTER

  • Be for ledere og myndigheter i land med mange muslimer. Må de fremme fred og frihet.
  • Be for ulike folkegrupper og andre grupperinger av muslimer at de må få tilgang til bibler på sitt språk og få anledning til å høre et tydelig budskap om frelsen og friheten i Jesus.
  • Be om at mange individer og hele familier må få nåden til å ta imot sannheten om Jesus og komme inn i alt han har for dem.

OBS: Bønneguiden egner seg godt til gjenbruk. Bruk den gjerne flere ganger! Neste bønneaksjon starter rundt 1. mars 2025.

«Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»

Apostelen Paulus, 1. Timoteus 2,1–4
Del med andre ...