Om bønneaksjonen

«30 dagers bønn for verdens muslimer»

I april 1992 var ledere for en verdensvid misjonsorganisasjon samlet ved Rødehavet i Midtøsten. Fastemåneden Ramadan var nettopp over, og lederne var i bønn mot slutten av sin samling. Da kjente de seg ledet til å rette mer oppmerksomhet mot Guds store kjærlighet for verdens muslimer.

De som var til stede beskrev det som en tydelig åpenbaring fra Gud og et kall til å omfavne verdens muslimer. De skulle se på muslimer med Guds øyne og med hans kjærlighet for sitt skaperverk. De overga seg til Guds kall og begynte med 30 dager i bønn og faste for verdens muslimer.

Hvert år siden, samtidig med ramadan, ble en bønneguide utgitt så kristne kunne bedre be for muslimer under deres fastemåned. Målet var å fokusere på velsignelse av muslimer og å hjelpe kristne til å forstå og elske muslimer over hele verden. Kristne som arbeidet blant muslimer ble bedt om å skrive historier som beskrev behovene og inspirerte til bønn. En arbeidsgruppe ble etablert for å koordinere distribusjon til et økende antall land og oversettelse til over 40 språk. Det er blitt til en global bønnebevegelse uten sidestykke.

I dag er kristne fra mange ulike sammenhenger engasjert i skriving, oversettelse og distribusjon av bønneguiden, og det er mange hundre tusener – om ikke millioner – som engasjerer seg i bønn hvert år.

Målsetningen for bønneguiden og denne websiden er å inspirere og veilede deg idet du går i forbønn for den muslimske verden. Den gir ikke på langt nær noen komplett informasjon om den muslimske verden, men hver artikkel gir noen ideer om hvilke behov muslimene har. Vi oppmuntrer deg til å søke mer informasjon for å få en bedre forståelse av den muslimske verden og hva Gud gjør blant muslimene.

Organisering i Norge

I Norge koordineres bønneaksjonen innenfor NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering). Den norske versjonen av bønneguiden er utgitt av NORME i samarbeid med flere medlemsorganisasjoner.

Bønneaksjonen er basert på dugnadsinnsats og samarbeid innen et voksende nettverk av organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner. En stor takk til alle frivillige som har bidratt med oversettelsesarbeid, korrekturlesing og promotering i årenes løp.

Tilslutning i Norge

Følgende organisasjoner og nettverk har gitt sin tilslutning til bønneaksjonen:

BraveHeart (Refugee Alliance) – www.bheart.no
Frontiers www.frontiers.no
Kristent Interkulturelt Arbeid www.kianorge.no
Mahabba-nettverk mahabbanorge@gmail.com
Nasjonalt Bønnerådwww.bonnfornorge.no
Norea Mediamisjonwww.norea.no
Norsk Luthersk Misjonssamband www.nlm.no
Operasjon Mobilisering www.om-norge.no
Pinsemenighetenes Ytremisjon www.pym.no
Tent AS www.tent.no
Ungdom i Oppdrag www.ywam.no
Wycliffe www.wycliffe.no
Åpne Dører www.opendoors.no

Tidligere titler

Tidligere titler som har vært brukt i Norge for bønneaksjonen er «30 dagers bønn for den muslimske verden» og den litt kortere «30 dagers bønn for muslimverdenen». Men for å presisere at vi er ikke så opptatt av alt som er muslimsk (muslimsk kunst, muslimsk arkitektur eller muslimsk teologi), som vi er av selve muslimer, har vi endret navnet. La oss se menneskene bak alt som er «muslimsk» og åpne våre hjerter for verdens muslimer.

Finn ut merSpørsmål og svar

Del med andre ...