Om bønneaksjonen

«30 dagers bønn for verdens muslimer»

Kallet til bønn for muslimer kom opprinnelig under et møte mellom flere internasjonale kristne ledere i Midtøsten i 1992. Disse menn og kvinner kjente sterkt Guds ønske om å kalle så mange kristne som mulig til å be for verdens muslimer. Bønneaksjonen ble planlagt slik at den sammenfaller med den islamske fastemåneden ramadan.

Datoene for ramadan blir bestemt utfra det islamske månekalender. I 2019 begynner ramadan omkring den 6. mai og slutter den 4. juni, men dette kan variere litt fra land til land. Faste-perioden slutter ved synet av nymånen som viser seg etter 30 dager.

Bønnen under ramadan betyr ikke at vi legger oss under muslimsk bønn og faste. Det gir oss heller en god anledning til å identifisere oss med dem, idet vi ber for dem under en viktig periode i deres åndelige liv.

Målsetningen for denne websiden er å inspirere og veilede deg idet du går i forbønn for den muslimske verden. Den gir ikke på langt nær noen komplett informasjon om den muslimske verden, men hver artikkel gir noen ideer om hvilke behov muslimene har. Vi oppmuntrer deg til å søke mer informasjon for å få en bedre forståelse av den muslimske verden og hva Gud gjør blant muslimene.

Organisering i Norge

I Norge koordineres bønneaksjonen av NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering). Den norske versjonen av bønneguiden er produsert av NORME i samarbeid med flere organisasjoner.

Bønneaksjonen er basert på dugnadsinnsats og samarbeid innen et voksende nettverk av organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner. En stor takk til alle frivillige som har bidratt med oversettelsesarbeid, korrekturlesing og promotering i årenes løp.

Tilslutning i Norge

Følgende organisasjoner og nettverk har gitt sin tilslutning til bønneaksjonen:

BraveHeart (Refugee Alliance) – www.bheart.no
Frontiers www.frontiers.no
Kristent Interkulturelt Arbeid www.kianorge.no
Mahabba-nettverk mahabbanorge@gmail.com
Nasjonalt Bønnerådwww.bonnfornorge.no
Norea Mediamisjonwww.norea.no
Norsk Luthersk Misjonssamband www.nlm.no
Operasjon Mobilisering www.om-norge.no
Pinsemenighetenes Ytremisjon www.pym.no
Tent AS www.tent.no
Ungdom i Oppdrag www.ywam.no
Wycliffe www.wycliffe.no
Åpne Dører www.opendoors.no

Tidligere titler

Tidligere titler som har vært brukt i Norge for bønneaksjonen er «30 dagers bønn for den muslimske verden» og den litt kortere «30 dagers bønn for muslimverdenen». Men for å presisere at vi er ikke så opptatt av alt som er muslimsk (muslimsk kunst, muslimsk arkitektur eller muslimsk teologi), som vi er av selve muslimer, har vi endret navnet. La oss se menneskene bak alt som er «muslimsk» og åpne våre hjerter for verdens muslimer.

Finn ut merSpørsmål og svar

Del med andre ...