Ressurser, kursopplegg, etc.

Tips til nyttige ressurser, kurs og nettverk:

Fra fremmed til familie

Kursopplegg av Tim Green og Roxy

Forstår vi hvor krevende det kan være for muslimer å komme til tro på Kristus? Er vi klar over hvor sterke bånd de har til sine familier og muslimske fellesskap, og hvordan vi kan hjelpe dem til å erstatte disse i menighetsfellesskapet? Hva kan de med sin unike kulturelle bakgrunn bidra med i våre kristne forsamlinger?

Bestilling av ressurser og spørsmål sendes til
frafremmedtilfamilie@gmail.com

Finn ut mer på nlm.no

Good News-appen

Med denne appen vil vi bygge en bro mellom innbyggere og immigranter. Appen er ment som et verktøy for enkeltpersoner eller menigheter som ønsker å nå ut til våre nye landsmenn med de Gode Nyhetene om Jesus. Samtidig er appen like anvendelig som en ressurs for innvandrere for å bli bedre kjent med den kristne tro.

Finnes hos Google Play og App Store

Kurs: Kom og følg meg

Et kurs for nye troende med muslimsk bakgrunn, gjerne sammen med andre troende. Bruk det i en gruppe eller sammen med en venn og oppdag hva Bibelen har å si om aktuelle temaer.

Studiebok og veilederbok på norsk: www.proklamedia.no
(Husk å skaffe begge.)

Også på mange andre språk: www.come-follow-me.org

Kursopplegg:
Tro mellom venner

  • få innsikt i islams historie, kultur og teologi
  • overvinn fremmedfrykt og andre barrierer
  • bygg varige vennskap med muslimer

Det er utarbeidet en spennende kurspakke til Tro mellom venner som passer for små og mellomstore grupper. Kurset kombinerer korte deler med undervisning på DVD, gruppesamtaler, intervjuer med muslimer og konvertitter fra islam, ukeoppgaver, casestudier og feltbesøk. Kursledere behøver ikke å ha forhåndskunnskap om islam.

Kurspakken består av Studieboken Tro mellom venner av Steve Bell, tre DVD-er med blant annet undervisning av anerkjente kristne missiologer og eksperter på islam, samt professor Tim Greens lederhåndbok med veiledningskapitler og kursopplegg til DVD-ene.Seks samlinger om å leve ut troen i vennskap med muslimer.

«Et Tro mellom venner kurs er utmerket for å gi kunnskap om islam og muslimsk kultur, redusere frykt og motivere til å bygge vennskap med muslimer der vi lever ut troen på Kristus i holdninger, handlinger og ord. Kurspakken er en stor ressurs for vanlige kristne.»

Øyvind Aasland, generalsekretær NLM

Se en liten reklamevideo av Øyvind Aasland her:
https://vimeo.com/149136161

Bestill Tro mellom venner kurs eller studiehefte her:
https://www.lundeforlag.no/tro-mellom-venner-2_2
https://proklamedia.no/tro-mellom-venner
https://proklamedia.no/tro-mellom-venner-dvd-kurs-med-lederhefte

Kurs: Al Massira

Hvordan kan vi formidle evangeliet på en forståelig måte for våre naboer? Dette er et veldig aktuelt spørsmål å stille seg for norske menigheter og organisasjoner.

Al Massira, som betyr ‘reisen’ på arabisk, er et verktøy som er utviklet i Midtøsten og består av 13 filmer, hver på ca. 40 minutter. Videoene er tilgjengelig på mange språk, inkludert norsk.

Finn ut mer på www.almassira.org – Her finner du en kort promo-video, som gir en liten smakebit av filmene i Al Massira.

Nettverk: MAHABBA

Mahabba betyr «kjærlighet» på arabisk. Hensikten med Mahabba er å bygge et nettverk av bønnegrupper på tvers av lokale menigheter, og å motivere vanlige kristne til å elske sine muslimske naboer i ord og handling.

Ta kontakt på mahabbanorge@gmail.com om du ønsker å starte en gruppe eller bli med i en gruppe.

Nettsted, internasjonalt: www.mahabbanetwork.com

Del med andre ...