Spørsmål og svar

Hvordan startet bønneaksjonen?

En gruppe misjonsledere var samlet i Midtøsten i 1992.  Mens de ba sammen ble de utfordret i forhold til sine holdninger ovenfor muslimene. De ble overbevist om viktigheten av å be mer bevisst for muslimer og å finne praktiske uttrykk for Guds kjærlighet til dem. Denne bønneaksjonen skal oppmuntre kristne til både bønn og handling.

Hvor mange deltar?

Bønneguiden blir oversatt til over 40 språk og distribuert i 70 land [sist oppdatert 2023]. Hver dag under ramadan samles hundretusenvis av kristne i bønn, noe som gjør det til en av verdens største bønneaksjoner.

Hvem står bak?

Teamet som står bak bønneguiden er en mangfoldig gruppe kristne fra hele verden. De fleste av dem har bodd blant, jobbet med, og vært glad i muslimer i mange år. Noen bidrar med artikler, andre melder seg frivillig til å oversette, designe og distribuere bønneguiden.

I 2020 ble bønneaksjonen en del av et nytt initiativ som heter «World Prayer Guides». Nå kan bønneguiden produseres mer effektivt og samtidig kan vi mobilisere til bønn for andre fokusgrupper.

Finn ut mer: www.worldprayerguides.org

Hvordan velges temaene?

Vi ber om Guds ledelse til å velge et hovedtema for hvert år. Det gir en ramme for artikkelforfatterne og bidrar til å skape sammenheng mellom artiklene. Gjennom ulike temaer får våre faste lesere stadig ny informasjon om muslimer. Redaksjonen sender ut en skriveguide for årets tema og mottar bidrag fra hele verden. Bønneguiden er basert delvis på det som sendes inn, men vi henter inn andre bidrag for å kunne representere et bredt utvalg av kulturer og trosretninger.

Hvilket grunnlag har vi for våre bønner?

Bønneaksjonen har bakgrunn i et ønske om å dele Guds kjærlighet med muslimer. Vi tror at Jesus er verdens frelse og eneste vei til forsoning med Gud (Joh 14,6; Apg 4,12; 2Kor 5,18-19). Samtidig tror vi at alle mennesker er skapt i Guds bilde (1Mos 1,26-28) og har derfor uvurderlig verdi.

Vi er overbevist om at Gud elsker alle mennesker (Joh 3,16), inkludert muslimer. Han vil at ingen skal gå fortapt (1Tim 2,4; 2Pet 3,9). Som etterfølgere av Jesus tar vi på alvor befalingen om å elske både Gud og vår neste (Matt 22:36-38). En måte vi kan elske vår neste er å be Guds velsignelse over muslimer og deres samfunn.

Jesus befaler at vi skal elske alle – selv de som er i mot oss – og be for dem (Matt 5,44). Da Paulus delte evangeliet viste han respekt for andre ved å tilpasse hans kommunikasjon og livstil (1Kor 9,20-22). Det står gjentatte ganger i Bibelen at vi skal ha Jesus sinnelag av ydmykhet og ren selvoppofrende kjærlighet for alle (se Fil 2,1-11). Dette må vi gjøre om vi skal være blant de som tar opp sitt kors og følge Jesus (se Matt 16,24).

Vår forbønn for muslimer må motiveres av kjærlighet. Jesus er malen, han som elsket oss og døde for oss «mens vi ennå var syndere» (Rom 5:8). Idet vi tar imot Guds kjærlighet for oss får vi også hans kjærlighet for andre og hjelp til å leve ut kjærlighetsbudet. Vi skal ikke dømme, frykte, hate eller gjør noe annet overfor muslimer som er i strid med Guds rikes prinsipper. Vi skal helt enkelt elske muslimer (som beskrevet i 1Kor 13), viser de Åndens frukt (Gal 5:22-23), be for muslimer, og stoler på at Gud ved sin Ånd kan føre de til Jesus (Joh 6:44; 12,32; 16,8).

Må dine bønner være styrt av Jesu kjærlighet og Åndens inspirasjon under hele bønneaksjonen, 30 dagers bønn for verdens muslimer, og resten av året.

Del med andre ...