Dag 30 • 8. april • Maurerne i Mauritania

Mauritania er en islamsk republikk i Vest-Afrika og er hovedsakelig et ørkenland – for det meste varmt, tørt og vindfullt. Det er omtrent tre ganger så stort som Norges areal, men med bare 4,7 millioner innbyggere. Mauritania har et etnisk mangfold, men to dominerende inndelinger er overklassen Bidan, eller «hvite maurere» som er 30 % av befolkningen og Harattin, eller «svarte maurere» som utgjør 40 %. Begge gruppene er preget av både arabisk og berbersk kultur. De er nesten utelukkende muslimske.

De fleste mauriske familier var fortsatt nomader for bare to eller tre generasjoner siden. Men vedvarende tørke tvang over én million mennesker til å flytte til hovedstaden Nouakchott og bli mer involvert i handel.

Mauriske kvinners stilling i samfunnet er noe forskjellig fra andre land i regionen. Et slående eksempel er en sjanger med utelukkende kvinnelig poesi kalt «tebra», som er komponert og resitert av kvinner kun for et kvinnelig publikum.

Mauritanske maurere har imidlertid også tradisjon for å se på fedme hos kvinner som et statussymbol, noe som fremmer ideen om at en mann med en tynn kone har ikke råd til nok mat for henne. Dette har ført til farlige metoder for overspising, noen ganger med makt, med sikte på å tiltrekke seg en velstående ektemann. Andre utfordringer mauriske kvinner står overfor inkluderer kjønnslemlestelse og barneekteskap – også gjort med sikte på å få giftet bort jentene og sikre deres økonomisk trygghet.

Inspirasjon til bønn

  • Be om at mauriske kvinner skal forstå at Gud elsker dem, og at de har en verdi i hans rike.
  • Be om at Guds kjærlighet og frelse skal åpenbares for alle i Mauritania.
  • Be om at stammene i Mauritania skal finne i Jesus den freden og frelsen han har lovet.

Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.»

Lukas 1,45
Del med andre ...