Dag 25 – 7. mai – Sana, Jemen

Antall muslimer: 4 000 000 

Gamlebyen i Jemens hovedstad Sana er kjent for sine fantastiske bygninger. Sana har vært bebodd i mer enn 2500 år. Noen av bygningene er fra førislamsk tid og er fortsatt i bruk i dag. Disse bygningene er laget av leire og er opptil 14 meter høye. De har praktfulle dekorasjoner og vinduer i farget glass. I byen finner man også mer enn hundre moskeer, inkludert en av de eldste i verden. 

Men muslimene som bor i disse flotte husene opplever store lidelser. Borgerkrigen, som startet i 2015, har utviklet seg til en av de største humanitære krisene i verden. 3 millioner mennesker lider av akutt underernæring. 80 % av befolkningen trenger humanitær bistand, og det haster. I løpet av det siste året har situasjonen blitt verre som følge av pandemien. 

Befolkningen i Sana er vant til nød, men nå er det mange som strever for å overleve. Ramadan blir feiret på tradisjonelt vis i gamlebyen i Sana, men det er utfordrende for mange å skaffe det som trengs for å holde en typisk eid-feiring. 

Den offisielle religionen i Jemen er islam, men nå er det flere som vender seg til Jesus. De få lokale troende er radikale vitner som viser Jesu kjærlighet ved å støtte menneskene rundt seg og fortelle om håpet for evigheten. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be for menneskene som lider i Sana, at Herren vil se i nåde til dem. Be om politiske og praktiske løsninger for den langvarige konflikten i Sana og i hele Jemen. (Jesaja 26,1-4) 
 • Be Gud åpenbare seg i drømmer og syner for menneskene i denne byen. (Job 33, 14-15) 
 • Be at de få troende i byen får styrke og utholdenhet til å vitne om håpet gjennom ord og handling, og at mange av byens innbyggere kommer til tro på Jesus. (Filipperne 4,4-7) 

Dag 24 – 6. mai – Kuala Lumpur, Malaysia

Antall muslimer: 3 680 000 

Normalt ville Aminah tatt toget sammen med sine romkamerater, men hun var forsinket og hadde ikke tid til å spise frokost før hun dro av gårde til skolen. Så hun stanset ved appelsinjuiceautomaten ved stasjonen og betalte med en app på telefonen. Hun slapp å bekymre seg for om hvorvidt drikken var halal eller ikke, siden hun kunne se på gjennom vinduet mens appelsinene ble presset. 

Aminah følte seg privilegert som fikk motta et stipend fra myndighetene, og hun ønsket å gjøre sin familie stolt. Derfor ville hun sørge for at hun ikke var sen igjen, og ville reise kun sammen med romkameratene for å unngå farene med å reise alene. 

Offisielt er Malaysia et muslimsk land, selv om det også er etnisk mangfoldig. Omtrent 61 % av befolkningen regner seg som muslimer. Kuala Lumpur (lokalt kjent som «KL») har en befolkning på like under 8 millioner, og Aminah er én av nesten 500 000 universitetsstudenter i storbyen. Hun er malay, fra en landsby i en annen delstat. Mange nye studenter er mer åpne for evangeliet, siden de lærer og utforsker nye ideer nå som de har reist hjemmefra. 

Malaysia har nå 4 universiteter blant verdens 150 høyest rangerte, så unge kristne kan komme fra hele verden og være en velsignelse for muslimene ved universitetene i KL, og samtidig skaffe seg en universitetsgrad for omtrent en tredjedel av hva det koster i mange vestlige land. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be om at kristne i KL skal nå ut på tvers av religiøse, rasemessige og språklige barriere, og dele evangeliet om Jesus med muslimer. (Romerne 8,38-39) 
 • Be om at de lovmessige barrierene mot å dele evangeliet i Malaysia skal minskes. (Ordspråkene 21,1) 
 • Be for kristent studentarbeid i regi av ulike organisasjoner i KL, og om at kristne ved universitetene i KL får være gode vitner for Kristus. (Jeremia 1,7-8) 

Dag 23 – 5. mai – Dhaka, Bangladesh

Antall muslimer: 19 000 000 

Vi har inkludert to artikler om Dhaka i denne utgaven på grunn av hvor strategisk det er å be for denne byen. (Red. anm.) 

Dhaka er hovedstaden i Bangladesh og en av de tettest befolkede storbyene i verden. Mange innbyggere flyttet til Dhaka fra landsbygdområder i håp om å skaffe seg arbeid og utdanning. Og arbeid finnes det mye av, men forholdene er ekstremt utfordrende. 

Maliha heter en av de talløst mange arbeidstakerne i Dhakas klesfabrikker. Selv under ramadan legger hun i vei klokken 7 om morgenen til fabrikken, hvor hun jobber 12 til 14 timers arbeidsdager. For det meste sitter hun ved symaskinen, hvor hun syr T-skjorter for vestlige varemerker. Når hun så kommer hjem trøtt om kvelden bryter hun fasten og sier sine bønner før hun hviler litt. Maliha ser fram til eid-festen ved slutten av Ramadan, da hun sammen med sin familie inviterer mange gjester hjem til sin lille bolig, slik tradisjonen er blant de bengalske muslimene. 

Over halve befolkningen lever i fattigdom i denne raskt voksende megabyen. Mange kvinner som Maliha tjener svært lite i «svettefabrikkene» de jobber i. Det er lite sannsynlig at de vil få høre om Jesus fordi så få av Jesu etterfølgere deler evangeliet i Bangladesh, og bare en fjerdedel av dem arbeider blant den muslimske befolkningen, enda muslimer utgjør 90 % av landets befolkning. Det er anslagsvis færre enn tusen troende med muslimsk bakgrunn i Dhaka. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be om mot og muligheter for de få troende, spesielt de med muslimsk bakgrunn, til å dele deres tro. (2. Timoteus 2,1-7) 
 • Be om flere menighetsplantende initiativ i Dhaka, med organisasjoner som setter inn ressurser i denne strategiske byen. (Romerne 10,13-14) 
 • Be at forretnings- og fabrikkeiere får høre de gode nyhetene om Jesus, bli innflytelsesrike i samfunnet og forbedre situasjonen for fabrikkarbeiderne. (Matteus 19,16-30) 

Dag 22 – 4. mai – Sydney, Australia

Antall muslimer: 255 000 

Muslimer utgjør mindre enn 2 % av Australias befolkning, men omtrent 40 % av dem bor i den multikulturelle byen Sydney. Muslimene i Sydney kommer fra over 120 land og representerer et etnisk, lingvistisk og kulturelt mangfold. 

Ali er fra et sterkt muslimsk land, men har funnet tilflukt og arbeid i Sydney. En venn inviterte ham til å bli med på et møte i en husmenighet, hvor han visste at etterfølgere av Jesus samles til bønn og bibelstudier. Gjennom hele sitt liv hadde Ali blitt advart mot «kirkene», og han ønsket ikke å risikere å bli sett idet han gikk inn i et kirkebygg. Denne byen så ut til å være full av en endeløs blanding av kultursentre, ulike gudshus og steder med moralsk utsvevelse. Ali unngikk dem alle standhaftig. Men dette så annerledes ut. Dette var for det meste folk fra hans eget land, eller området omkring. Ali var både interessert og skeptisk da han gikk dit sammen med sin venn. 

Ali nøt måltidet og var fascinert av gruppens oppriktige ønske om å følge Skriften. Fordi han var imponert over måten alle viste hverandre omsorg og respekt til tross for ulikheter i alder, kjønn, yrke og nasjonalitet, fortsatte Ali å være med i dette fellesskapet, og gradvis ble han kjent med og glad i Jesus. 

Møtene i husmenigheten inkluderte ting som Ali var kjent med fra sitt hjemland, som gjestfrihet og språk, men fellesskapets kjærlighet var radikalt forskjellig, og han hørte og trodde evangeliet i omgivelser preget av omsorg og kjærlighet. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be om at mange kristne i Sydney skal være villige til å vise kjærlighet til immigranter, studenter og besøkende fra muslimske land. (Efeserne 2,19) 
 • Be at Sydneys muslimer skal få møte Kristi kjærlighet og Jesu venners kjærlighet. (Romerne 12,9) 
 • Måtte Gud fortsette å bruke forflytting av folk verden rundt til å bringe de fra «lukkede» land i kontakt med evangeliet, for Hans herlighets skyld! (1. Korinterbrev 9,19-23) 

Dag 21 – 3. mai – Basel, Sveits

Antall muslimer: 18 000 

«Det startet i denne kirken da en kurdisk fotballspiller ble frelst. Han delte budskapet om Jesus med glede og iver for familiemedlemmer og venner. Gjennom ham kom en venn, hans egen søster, kjæresten, et søskenbarn og en kollega til tro på Jesus.» 

Hele storbyområdet rundt Basel har 1,3 millioner innbyggere og strekker seg over tre land – Sveits, Frankrike og Tyskland. Den kjemiske og farmasøytiske sektor, så vel som bioteknologi, nanoteknologi og medisinsk teknologi, er grunnlaget for den sterke økonomien i «biodalen» langs elven Rhinen. Den biovitenskapelige industri tiltrekker seg mange utlendinger til denne sveitsiske byen. 

Basel kommune har 200 000 innbyggere og nesten 10 % er muslimer. Mange kom hit først som gjestearbeidere og senere som asylsøkere. To tredjedeler av dem er fra Tyrkia. De fleste av de 8 000 tyrkerne og 10 000 kurderne som bor i Basel defineres offisielt som muslimer, men er dypt skuffet over situasjonen i deres hjemland. De måtte forlate sine hjemland (Irak, Syria, Tyrkia) av politiske og økonomiske grunner. 

For å bygge relasjoner og tillit har troende allerede lenge tilbudt tysk språkundervisning og barneklubber i noen av byens migrantnabolag og områdene rundt. Etter flere tiår med forbønn er den senere tids positive reaksjon hos andregenerasjons kurdere i regionen veldig oppmuntrende. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be om at Gud kaller på og frelser mange muslimer i Basel, og at gjennom dem vil mange i deres nettverk bli nådd. (Apostlenes gjerninger 2,40-42) 
 • Be om at troende sveitsere og migranter kan stå sammen og dele sin tro på en sterk måte for mennesker i muslimske migrantnabolag. (Salme 133,1) 
 • Be for utfordringene muslimske migrant-familier møter i Basel, en kultur svært forskjellig fra deres egne kulturer, for eksempel i hvordan oppdra sine barn. (Salme 20,2-6 ) 

Dag 20 – 2. mai – Nairobi, Kenya

Antall muslimer: 500 000 

Nairobi med sine 4,3 millioner innbyggere er hovedstaden in Kenya. Den muslimske befolkningen i Nairobi består hovedsakelig av innvandrere: nubierne i Kibera, som kom til Kenya ca. 1850, swahilimuslimene, som kom fra Mombasa og kystfylkene i Kenya, og somaliere fra Somalia. 

Forstaden Eastleigh i Nairobi er hjem til Afrikas tredje største urbane befolkning av somaliere (utenom Somalia). Somaliere i Nairobi er konservative både når det gjelder kultur og religion. De er i majoritet blant muslimske grupperinger, men likevel en minoritet i forhold til kristne. De har innflytelse i forretningsverdenen og betraktes av andre grupper som hardt arbeidende men fiendtlige og konservative. Imidlertid har noen av de yngre og mer sekulære somalierne med utdanning kontakt med ikke muslimer. 

Somaliere er den største unådde folkegruppen i Kenya, men kristne i Kenya nøler med å ta kontakt med dem fordi de har forbindelser til ekstremistgrupper. Likevel finnes det kristne arbeidere som modig formidler evangeliets budskap for somaliere gjennom vitnesbyrd, samfunnsutvikling og offentlige møter med muslimske lærde for å diskutere trosspørsmål. 

Abdi begynte å følge Jesus som student. Hans muslimske familie nekter å ha noe med ham å gjøre og skepsisen til de kristne i Nairobi har gjort det vanskelig for ham å ta kontakt med dem. Derfor har Abdi og noen få andre somaliske kristne begynt å møtes privat med en pastor for å be sammen med tanke på å opprette et somalisk felleskap som når ut til deres eget folk. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be for unge muslimer i Nairobi, at de i økende grad er villige til å samtale om trosspørsmål med kristne i byen. (Romerne 10,17) 
 • Be om mot og frimodighet for kristne i Nairobi til å vitne for muslimer og snakke om deres egen erfaring med Kristus. (Romerne 10,14-15) 
 • Be om at mange somaliske muslimer i Nairobi skal begynne å følge Jesus og etablere nye felleskap blant deres eget folk. (1. Petersbrev 3,15)

Dag 19 – 1. mai – Karachi, Pakistan

Antall muslimer: 15 000 000 

Karachi ligger ved kysten i det sørlige Pakistan og er kjent som landets økonomiske senter. Karachis innbyggere kommer fra vidt forskjellig bakgrunn. I årevis har folk forlatt sine hjemtrakter på leting etter bedre jobbmuligheter. Man kan finne representanter fra nesten alle Pakistans 400 unådde folkegrupper blant Karachis befolkning. I tillegg har store mengder flyktninger fra Afghanistan og Bangladesh slått seg ned i Karachi. 

Man anslår byens befolkning til å være 16 millioner, hvorav 95 % er muslimer. Her bor mennesker fra mange trosretninger innenfor islam, som spenner fra veldig konservativ til veldig liberal. Det bor en liten minoritet kristne i byen, men de blir ofte forfulgt og sett ned på. Få er opptatt av å nå ut til sine muslimske naboer. 

Den samme fortvilelsen, kaotiske tilstand og fattigdommen som førte de fleste innflyttere til Karachi preger nåtidens bykultur. Det klages ofte om dårlig infrastruktur, økonomisk forskjellsbehandling, korrupsjon blant ledere, kriminell virksomhet og kjønnsdiskriminering. På et mer personlig plan snakker folk fra Karachi om familiefeider, venner som forråder, vold i hjemmene og følelsesmessig utpressing. De sier at de bare kan stole på seg selv. 

Innbyggere som ikke lenger har håp om forandring, sier oppgitt: «dette er Pakistan». De har resignert i forhold til byens dysfunksjonelle tilstand. Men forandring er mulig. 

Inspirasjon til bønn 

 • Kirken i Karachi trenger å leve på en måte som motsetter seg den regjerende forvirring, kaos og korrupsjon slik at den viser veien mot Sannheten og Livet i Kristus. (Johannes 14,6) 
 • Be for drømmer og syner hvor Jesus åpenbarer seg for muslimer. (Apostlenes gjerninger 2,17-18) 
 • Be om et økende antall kristne arbeidere i Karachi til å bringe Kristi lys og kjærlighet til byen. (1 Johannesbrev 1,1-7) 

Dag 18 – 30. april – Berlin, Tyskland

Antall muslimer: 400 000 

Mens Bernd sitter på T banen på vei hjem, tenker han på møtet med sin venn Murat, en araber fra Jemen som kom til Berlin som forretningsmann. Etter å ha lyktes med å starte et firma med etniske smykker, kunne han investere i en hel bygning. Murat gjorde om deler av bygningen til en populær arabisk restaurant, og en annen del av bygningen gjorden han om til moské, dekorert på tradisjonelt jemenittisk vis. 

Omlag 200 menn kommer til ettermiddagsbønn på fredager, og fyller rommet. Bernd er imponert over Murats overgivelse til å være en god muslim, og over at han til og med avser plass i sitt forretningslokale. Bernd har vært I Murats moské mange ganger. Murat, som leder moskeen, har forsikret ham om at «Dørene er alltid åpne for deg. Du er ikke en fremmed her.» 

De to mennene sitter sammen på moskégulvet. Først snakker de sammen om familiene sine, så forteller Bernd Murat en historie fra Bibelen. Murat kjenner Koranen godt, men han synes historiene fra Det gamle testamente er veldig interessante. Bernd lærer mye om islam fra Murat. 

Bernd håper at han kan gå videre, fra å fortelle historier fra Det gamle testamente til å dele historier om Jesus. Han ber med Murat, for hans familie og for forretningene hans, og avslutter med å stryke hendene over ansiktet, slik muslimer gjør, og blir ønsket hjertelig velkommen tilbake. 

Inspirasjon til bønn 

 • Det er 50 unådde muslimske etniske grupper i Berlin. Be for dem, at de skal få høre de gode nyhetene om Kristus, og at det skal startes fellesskap av troende. (Jesaja 56,6-7) 
 • Be for de kristne i Tyskland, at de skal være til velsignelse for muslimene og dele troen sin, slik som Bernd. (Johannes 3,1-15) 
 • Be for jemenittene i Berlin, at de skal få høre evangeliet og spre det til sine nettverk i Jemen, hvor det er vanskeligere å nå frem. (Romerne 10,14) 

Dag 17 – 29. april – Toronto, Canada

Antall muslimer: 500 000 

Toronto og området rundt byen er kjent for å være det storbyområdet i Nord-Amerika, og kanskje i hele verden, som har størst mangfold av etniske grupper og språk. Det er nåtidens eksempel på det Paulus beskriver i Apostlenes gjerninger 17,26 – «Av ett menneske har han [Gud] skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden …» 

Minst 500 000 muslimer bor i Toronto og området rundt, og de er en betydelig minoritet i denne byen som er et globalt knutepunkt. Det er omtrent 220 moskeer i området. Mange muslimer innvandret til Toronto på grunn av krig, undertrykkelse, forfølgelse, fattigdom, skuffelse over islam og et ønske om en god utdanning. De fleste muslimene i Canada har kommet fra land hvor de ikke hadde noen mulighet til å høre om Jesus Kristus. 

Mohamed, en muslim fra Syria, ønsker seg en høyskoleutdannelse i Canada. «Stort sett vil muslimer bli veldig glade om de får vite at du ber for dem», sier han. Muslimer lengter etter å være i Paradis med Gud. Men de trenger å se at en evighet med ham bare er tilgjengelig gjennom å kjenne Jesus som deres Herre og Frelser. Mohamed legger til at han er takknemlig for kristne som spør hvordan de kan be for sine muslimske venner. En slik enkel handling viser Jesu kjærlighet og kan åpne hjerter. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be for innvandrere, at de kan bli vant til klimaet, kulturen og de endringene livet i Toronto bringer med seg. (5. Mosebok 10,18-19) 
 • Be om at Den hellige ånd drar Mohamed, og andre som ham, til tro på Jesus, slik at de kan vise andre muslimer skjønnheten i evangeliet. (Matteus 25,35-40) 
 • Be om at Torontos muslimer blir venner med kristne og får positive erfaringer med menighetene i Canada. (Apostlenes gjerninger 17,26-28) 

Dag 16 – 28. april – Doha, Qatar

Antall muslimer: 641 000 

David hadde nylig blitt flyttet til Doha av hans arbeidsgiver i England. På slutten av en arbeidsdag kom han i prat med Khalid og inviterte ham med til en kafe. Khalid ble ivrig med. David var en nykommer i byen, men virket veldig vennlig og interessert i å bli kjent med lokalbefolkningen i Qatar. Det var uvanlig, siden de fleste i Doha er gjestearbeidere fra andre land, hovedsakelig fra Sør Asia og Sørøst Asia. Khalid var dessuten nysgjerrig på Davis tro. Han hadde overhørt David spørre en kollega om det fantes kristne gudstjenester i byen. 

For to år siden kom Priya til Doha fra India. Hun arbeider på et hotell for å kunne sende penger hjem til familien i India. Koronapandemien har nå rammet Priya og andre i lavtlønnede stillinger. De har blitt nødt til å klare seg uten lønn i perioder. Priya har overlevd på matvarer og støtte fra andre i den internasjonale kirken hun er en del av. De samles hver fredag, som er helligdagen i Qatar. Noen av Priyas kollegaer fra India og Nepal har lagt merke til den støtten hun har fått fra de kristne, og har begynt å bli med på gudstjenestene. 

Det er anslagsvis 150 000 kristne i Doha, de fleste katolske gjestearbeidere. Utlendinger som David og Priya kan forsiktig dele sin tro med andre i denne byen, som er den største i Qatar. Kristne er fri til å praktisere sin tro, men direkte evangelisering er ulovlig. Likevel er det mye som er mulig for de som viser omsorg og respekt. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be om trygghet for gjestearbeiderne i Doha, som ofte har lange arbeidsdager og dårlige ansettelsesforhold. (Salme 91,1-16) 
 • Må kristne i Doha få dele sin tro med visdom og frimodighet. (Matteus 10,16) 
 • Må det bli mange i Doha – både lokale og gjestearbeidere – som kommer til tro på Jesus. (Johannes 14,6)