2022 • Dag 27 • 28. april • Kraftnatten

Laylat-al-Qadr, kjent som «Kraftnatten» eller «Skjebnenatten», er en av de helligste nettene i den islamske kalenderen. Den finner sted i løpet av de ti siste dagene av Ramadan og markerer natten da Koranen ble åpenbart for profeten Muhammed. Muslimer tror dette er natten da Gud viser sin barmhjertighet mot sitt skaperverk og natten da kommende års skjebne blir bestemt.

Fortsett å lese 2022 • Dag 27 • 28. april • Kraftnatten

2022 • Dag 19 • 20. april • 30 år med bønn: 2010-tallet

Bønneaksjonen 30 dagers bønn for verdens muslimer fortsatte å vokse gjennom 2010-tallet. Samtidig ble budskapet om kjærlighet og forsoning mer vanlig i evangelieformidling overfor muslimer. Justin Normand (53) fra Dallas gikk foran med et godt eksempel.

Fortsett å lese 2022 • Dag 19 • 20. april • 30 år med bønn: 2010-tallet

2022 • Dag 9 • 10. april • 30 år med bønn: 2000-tallet

Bønneaksjonen vokste videre inn i det nye årtusen, men forholdet mellom muslimer og kristne ble stadig satt på prøve og forgiftet. En nedadgående spiral med voldelige angrep og motreaksjoner utløste bitterhet og hevnlyst blant ulike grupper i Midtøsten, Afrika, Asia, Nord-Amerika og Europa. Samtidig engasjerte mange kristne seg i bønn for muslimer, både de i nærheten og de langt borte. Hadde dette noe å si? Ble hjerter myknet og forvandlet? Ble kjærlighet uttrykt, selv i enkle handlinger?

Fortsett å lese 2022 • Dag 9 • 10. april • 30 år med bønn: 2000-tallet

2022 • Dag 3 • 4. april • Ismaelitter

Ismaelittene er en sekt innenfor sjiaislam. De følger en levende imam (åndelig leder), en etterkommer av Ali, som var både fetter og svigersønn av profeten Muhammed. Ismaelitter tror at dette vervet, som går i arv fra far til sønn, gir imamen både moralsk og åndelig innflytelse over deres samfunn.

Fortsett å lese 2022 • Dag 3 • 4. april • Ismaelitter

2022 • Dag 1 • 2. april • 30 år med bønn: 1990-tallet

Bønneaksjonen 30 dagers bønn for verdens muslimer begynte i 1992. Det var et tiår med økende bønnemobilisering. Samtidig ble kristne vekket opp til å elske verdens muslimer og dele evangeliet med dem. Blant det som var mest spennende på 90-tallet var den nye bølgen av utsendinger fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Fortsett å lese 2022 • Dag 1 • 2. april • 30 år med bønn: 1990-tallet

2020 – Dag 30 (23. mai) – Troende med muslimsk bakgrunn

Det skjedde under Ramadan. Fatima hadde plutselig sett Jesus i et syn. Siden den gang har hun aldri glemt hvor kjærlig han så på henne og sa «Kom og følg meg!». Hun hadde aldri tidligere opplevd en slik følelse av dyp fred. I all hemmelighet begynte hun å undersøke litt, og dermed fant den unge kvinnen fra en streng muslimsk familie i Saudi-Arabia ut at hun ikke var den eneste som hadde opplevd en slik forvandling. Hun fant ut at det til og med fantes saudier som frimodig sto fram som kristne på TV.

Det er forandring på gang i landene i Midtøsten. I økende grad tar folk avstand fra ekstremisme og ønsker ikke å ha noe å gjøre med de undertrykkende sidene av religionen. De lengter etter å kjenne Gud, og gjennom kristne medier, drømmer og syner finner de Jesus, selv om forfølgelse og død truer dem som våger å følge ham.

Men det at noen velger å følge Jesus blir ikke alltid umiddelbart godtatt i etablerte kristne kretser. Akkurat som apostelen Paulus: «Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å slutte seg til disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke at han var noen disippel.» (Apg 9,26). I land uten religionsfrihet er det på sin plass å legge stor vekt på sikkerhet. Frykt, mistenksomhet og mangel på gjensidig tillit gjør at veien videre må nøye gjennomtenkes: Er det best å forsøke å innlemme troende med muslimsk bakgrunn i etablerte kirker, eller skal de oppfordres til å plante og utvikle sine egne kirker?

INSPIRASJON  TIL BØNN

  • Be for etablerte kirker at de må verdsette, ønske velkommen og inkludere troende med muslimsk bakgrunn i fellesskapet.
  • Be for troende med muslimsk bakgrunn at de må få tillitsforhold til modne kristne og få hjelp til å vokse som Jesu etterfølgere.
  • Be for nye kirker og nye initiativ at de må inkludere og utruste kristne med ulik bakgrunn, slik at alle opplever at de er medlemmer av en stor familie, uansett hvordan de velger å følge Jesus.