2022 • Vi ser framover … og fortsetter i bønn

Når vi ser tilbake på hva Gud har gjort de siste 30 år, og betrakter verden rundt oss i dag, får vi et hint om hva som er i vente de neste 10 år med kristent arbeid blant muslimer.

Ta med disse punktene i dine bønner:

  • Global økningen i antall troende med muslimsk bakgrunn som følger Jesus og stadig mer tar lederskap i menigheten.
  • Forfølgelsen er også økende. Den rammer mange troende, spesielt de med muslimsk bakgrunn.
  • Framgang og nye initiativ innen forsoningsarbeid mellom kristne og muslimer.
  • Enda bredere mobilisering av kristne – fra alle folkegrupper – til å engasjere seg med muslimer. Må de dele sin tro lokalt og globalt.
  • Konflikter og miljøutfordringer gjør verden stadig mer ustabil.

I møte med slike utviklinger må vi ha økt tillit til Gud og forhåpning til hans løfter om fremtiden.

Midt på natten 11. mars 1812 brant et lager i Serampore, India ned. I løpet av noen timer gikk manuskripter med oversettelser av det nye testamente til 14 nye språk opp i flammer, sammen med andre verdifulle manuskripter og 600 000 papirark. Heldigvis ble trykkeripressen berget, men de hadde ingen sikkerhetskopier av dokumentene. Kun noen dager senere var pionermisjonærene William Carey, Joshua Marshman og William Ward i gang med nye oversettelser. Etter hvert fikk de utgitt Det nye testamente på hele 38 nye språk. Deres innsats inspirerte Henry Martin i Patna. Hans senere utgivelse av Det nye testamentet på urdu var den første oversettelsen for muslimer.

Carey og hans venner lot seg ikke stoppe av en voldsom brann. De ga heller ikke opp da de mistet sine kjære, hadde misforståelser, ble motarbeidet av britiske myndigheter, kjempet med sykdom, og mye mer. Tvert imot, da Carey var på det laveste en gang i Serampore, muligens etter brannen, skal han ha sagt, «Fremtiden skinner like lyst som Guds løfter.»

Uansett hva som møter oss i løpet av 2020-årene, må vi også være overbevist om at fremtiden skinner like lyst som Guds løfter, idet vi fortsetter i bønn for verdens muslimer.

Denne artikkelen og de tre artiklene om «30 år med bønn» (dag 1, dag 9 og dag 19) er skrevet av Dr. Steve Cochrane, som har engasjert seg i forholdet mellom muslimer og kristne i over 35 år. Han har vært misjonær, historiker, forsker og venn. Les mer på hans blogg: www.stevecochrane823.com.

Takk for ditt engasjement i 30 dagers bønn for verdens muslimer. Det er godt at du også holder fast på Guds skinnende løfter.

Finn ut mer om denne bønneaksjonen og om andre internasjonale bønneaksjoner:

Del med andre ...