Nyttige ressurser

Finn ut mer og engasjer andre. Følgende ressurser kan være nyttige for de som vil be for muslimer, bli kjent med de og engasjere seg i Guds rikes utbredelse blant muslimer.

MODIGE KVINNER – Hemmelige agenter for Jesus i den muslimske verden

Bok av Tom Doyle og Joann Doyle, Lunde Forlag

Til tross for overhengende fare, våger stadig flere kvinner aktivt å påvirke sine ektemenn og barn og føre dem til tro på Jesus. Når Gud setter en muslimsk kvinne fri, blir hun en ustoppelig kraft for ham.

THE SEND

Engasjere deg i Guds rike. «The Send» kommer til Norge 25. juni 2022 i Telenor Arena, Oslo. Finn ut mer: www.thesend.no

UNÅDDKONFERANSE: M28

Med lidenskap for de som enda ikke har hørt. Credokirken i Bergen, 28.–29. oktober 2022. Finn ut mer: unåddkonferansen.no

TIL NABOER OG NASJONER

Bok av Jeannie Marie, Proklamedia

En annerledes bok fylt med praktisk råd og gode eksempler. Ditt daglige liv kan få ny mening når du blir godt kjent med mennesker fra andre kulturer.

FRA FREMMED TIL FAMILIE

Kursopplegg av Tim Green og Roxy

Forstår vi hvor krevende det kan være for muslimer å komme til tro på Kristus? Er vi klar over hvor sterke bånd de har til sine familier og muslimske fellesskap, og hvordan vi kan hjelpe dem til å erstatte disse i menighetsfellesskapet? Hva kan de med sin unike kulturelle bakgrunn bidra med i våre kristne forsamlinger?

Bestilling av ressurser og spørsmål sendes til
frafremmedtilfamilie@gmail.com

Finn ut mer på nlm.no

KOM OG FØLG MEG

Et kurs for nye troende med muslimsk bakgrunn. Bruk det i en gruppe eller sammen med en annen og oppdag hva Bibelen har å si om aktuelle temaer.

Studiebok og veilederbok på norsk: www.proklamedia.no

Også på mange andre språk: www.come-follow-me.org

GOOD NEWS-APPEN

Med denne appen vil vi bygge en bro mellom innbyggere og immigranter. Appen er ment som et verktøy for enkeltpersoner eller menigheter som ønsker å nå ut til våre nye landsmenn med de Gode Nyhetene om Jesus. Samtidig er appen like anvendelig som en ressurs for innvandrere for å bli bedre kjent med den kristne tro.

Finnes hos Google Play og App Store

ANSIKT TIL ANSIKT MED JESUS

Bok av Samaa Habib, Hermon

En omvendt muslims utrolige reise til Himmelen og hennes møte med kjærlighetens Gud. Full av håp og oppmuntring, og overstrømmet av Jesu nåde, viser Samaas inspirerende fortelling Guds kraft til å overvinne enhver omstendighet.

Flere aktuelle bøker: www.opendoors.no/webshop


Del med andre ...