Årets bønneaksjon: 2. april – 1. mai 2022

Nå er vi godt i gang med 2022 og forberedelsene til neste bønneaksjon. I år feirer vi 30 år med bønn for verdens muslimer!

Årets tema er glemte folkegrupper – de som har fått minst oppmerksomhet og bønn fra kristne. Nye artikler blir lagt ut hver dag i 30 dager fra 2. april til 1. mai. Noter deg datoene og begynn å legge planer for årets bønneaksjon. Hvem ellers kan du få med?

Følg med på bønnebloggen, Facebook eller Instagram.

Som et lite tilbakeblikk, her er et utvalgt av bønnehefter fra tidligere år (1998-2006):

Nyttige ressurser

FRA FREMMED TIL FAMILIE

Kursopplegg av Tim Green og Roxy

Forstår vi hvor krevende det kan være for muslimer å komme til tro på Kristus? Er vi klar over hvor sterke bånd de har til sine familier og muslimske fellesskap, og hvordan vi kan hjelpe dem til å erstatte disse i menighetsfellesskapet? Hva kan de med sin unike kulturelle bakgrunn bidra med i våre kristne forsamlinger?

Bestilling av ressurser og spørsmål sendes til
frafremmedtilfamilie@gmail.com

Finn ut mer på nlm.no

TIL NABOER OG NASJONER

Bok av Jeannie Marie, Proklamedia

En annerledes bok fylt med praktisk råd og gode eksempler. Ditt daglige liv kan få ny mening når du blir godt kjent med mennesker fra andre kulturer.

GOOD NEWS-APPEN

Med denne appen vil vi bygge en bro mellom innbyggere og immigranter. Appen er ment som et verktøy for enkeltpersoner eller menigheter som ønsker å nå ut til våre nye landsmenn med de Gode Nyhetene om Jesus. Samtidig er appen like anvendelig som en ressurs for innvandrere for å bli bedre kjent med den kristne tro.

Finnes hos Google Play og App Store

KOM OG FØLG MEG

Et kurs for nye troende med muslimsk bakgrunn. Bruk det i en gruppe eller sammen med en annen og oppdag hva Bibelen har å si om aktuelle temaer.

Studiebok og veilederbok på norsk: www.proklamedia.no

Også på mange andre språk: www.come-follow-me.org

ANSIKT TIL ANSIKT MED JESUS

Bok av Samaa Habib, Hermon

En omvendt muslims utrolige reise til Himmelen og hennes møte med kjærlighetens Gud. Full av håp og oppmuntring, og overstrømmet av Jesu nåde, viser Samaas inspirerende fortelling Guds kraft til å overvinne enhver omstendighet.

Flere aktuelle bøker: www.opendoors.no/webshop


Bønn i over 60 land

Arrangørene av bønneaksjonen internasjonalt kan bekrefte at bønneguiden har blitt distribuert i over 60 land i år. Det er sannsynlig at distribusjonen har nådd enda flere land, men her er landene der vi vet at det har vært organisert lokal distribusjon av bønneguiden:

 • Albania
 • Argentina
 • Australia
 • Bahrain
 • Barbados
 • Belgia
 • Bolivia
 • Brasil
 • Canada
 • Colombia
 • Costa Rica
 • De forente arabiske emirater
 • Den dominikanske republikk
 • Dubai
 • Egypt
 • Filippinene
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Hong Kong
 • India
 • Irland
 • Israel
 • Italia
 • Japan
 • Kambodsja
 • Kenya
 • Kina
 • Kirgisistan
 • Kuwait
 • Malawi
 • Malaysia
 • Mexico
 • Nederland
 • New Zealand
 • Niger
 • Nigeria
 • Norge
 • Oman
 • Østerrike
 • Panama
 • Papua Ny-Guinea
 • Peru
 • Polen
 • Qatar
 • Romania
 • Singapore
 • Slovakia
 • Sør-Afrika
 • Sør-Korea
 • Spania
 • Sri Lanka
 • Storbritannia
 • Sveits
 • Taiwan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Tonga
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Uganda
 • Ungarn

Takk for at du er med i denne historiske bønnemobiliseringen!

– Derfor må vi be for muslimer

En av verdens ledende misjonsforskere, dr. David Garrison, har skrevet en artikkel for Christianity Today om hvorfor vi må be for verdens muslimer. Garrison har forsket og grundig dokumentert om Jesus-bevegelser blant muslimer. Han kan bekrefte at det meste av det som har skjedd oppgjennom historien, har skjedd i løpet av de siste 30 årene. Med andre ord, siden begynnelsen av bønneaksjonen 30 dagers bønn for verden muslimer, tidlig på 90-tallet. Fortsett å be!

Les hele artikkelen (på engelsk) her.

Et grunnlag for våre bønner

Bønneaksjonen har bakgrunn i et ønske om å dele Guds kjærlighet med muslimer. Vi tror at Jesus er verdens frelse og eneste vei til forsoning med Gud (Joh 14,6; Apg 4,12; 2Kor 5,18-19). Samtidig tror vi at alle mennesker er skapt i Guds bilde (1Mos 1,26-28) og har derfor uvurderlig verdi. 

Vi er overbevist om at Gud elsker alle mennesker (Joh 3,16), inkludert muslimer. Han vil at ingen skal gå fortapt (1Tim 2,4; 2Pet 3,9). Som etterfølgere av Jesus tar vi på alvor befalingen om å elske både Gud og vår neste (Matt 22:36-38). En måte vi kan elske vår neste er å be Guds velsignelse over muslimer og deres samfunn. 

Jesus befaler at vi skal elske alle – selv de som er i mot oss – og be for dem (Matt 5,44). Da Paulus delte evangeliet viste han respekt for andre ved å tilpasse hans kommunikasjon og livstil (1Kor 9,20-22). Det står gjentatte ganger i Bibelen at vi skal ha Jesus sinnelag av ydmykhet og ren selvoppofrende kjærlighet for alle (se Fil 2,1-11). Dette må vi gjøre om vi skal være blant de som tar opp sitt kors og følge Jesus (se Matt 16,24). 

Vår forbønn for muslimer må motiveres av kjærlighet. Jesus er malen, han som elsket oss og døde for oss «mens vi ennå var syndere» (Rom 5:8). Idet vi tar imot Guds kjærlighet for oss får vi også hans kjærlighet for andre og hjelp til å leve ut kjærlighetsbudet. Vi skal ikke dømme, frykte, hate eller gjør noe annet overfor muslimer som er i strid med Guds rikes prinsipper. Vi skal helt enkelt elske muslimer (som beskrevet i 1Kor 13), viser de Åndens frukt (Gal 5:22-23), be for muslimer, og stoler på at Gud ved sin Ånd kan føre de til Jesus (Joh 6,44; 12,32; 16,8). 

Må dine bønner være styrt av Jesu kjærlighet og Åndens inspirasjon under hele bønneaksjonen, 30 dagers bønn for verdens muslimer, og resten av året. 

Spørsmål og svar

Hvordan startet bønneaksjonen? 

En gruppe misjonsledere var samlet i Midtøsten i 1992.  Mens de ba sammen ble de utfordret i forhold til sine holdninger ovenfor muslimene. De ble overbevist om viktigheten av å be mer bevisst for muslimer og å finne praktiske uttrykk for Guds kjærlighet til dem. Denne bønneaksjonen skal oppmuntre kristne til både bønn og handling. 

Hvor mange deltar? 

Bønneguiden blir oversatt til ca. 30 språk og distribuert i 40 land. Hver dag under ramadan samles hundretusenvis av kristne i bønn, noe som gjør det til en av verdens største bønneaksjoner. 

Hvem står bak? 

Teamet som står bak bønneguiden er en mangfoldig gruppe kristne fra hele verden. De fleste av dem har bodd blant, jobbet med, og vært glad i muslimer i mange år. Noen bidrar med artikler, andre melder seg frivillig til å oversette, designe og distribuere bønneguiden. 

Nylig har bønneaksjonen blitt en del av et nytt initiativ som heter «World Prayer Guides». Nå kan bønneguiden produseres mer effektivt og samtidig kan vi mobilisere til bønn for andre fokusgrupper. 

Finn ut mer: www.worldprayerguides.org 

Hvordan velges temaene? 

Vi ber om Guds ledelse til å velge et hovedtema for hvert år. Det gir en ramme for artikkelforfatterne og bidrar til å skape sammenheng mellom artiklene. Gjennom ulike temaer får våre faste lesere stadig ny informasjon om muslimer. Redaksjonen sender ut en skriveguide for årets tema og mottar bidrag fra hele verden. Bønneguiden er basert delvis på det som sendes inn, men vi henter inn andre bidrag for å kunne representere et bredt utvalg av kulturer og trosretninger. 

30 dagers bønn for verdens muslimer 2021

Velkommen til 2021-utgaven av «30 dagers bønn for verdens muslimer»!

I år skal vi se på verdens muslimer fra en ny vinkel. Temaet for årets bønneguide er byer.

Mange misjonsorganisasjoner som arbeider blant muslimer fokuserer på byene. Det er i byen de først deler evangeliet og gjør disipler. I land der muslimer er i flertall brukes helt andre tilnærminger i byene enn ellers i landet. Derimot, i land med et mindretall muslimer, skaper byene nye muligheter for å nå ut til både lokale og innvandrere. Enten byen er stor eller liten, eller om muslimer er i flertall eller ikke, så er det viktig at menigheten er aktivt tilstede.

Byene er innflytelsesrike sentre for kultur, kunst og økonomisk utvikling. Muslimer i byene har gjerne bånd og forbindelser til fjerntliggende og isolerte områder uten evangeliet. Misjonsarbeid som fokuserer på byer kan ofte nå mye lengre ut. Dermed kan vi forvente større ringvirkninger nå vi fokusere våre bønner på muslimer i byene.

Målet med årets bønneguide er å gi deg et glimt inn i livene til muslimer i byer over hele verden. Da kan du be mer målrettet for dem disse 30 dager mens de feirer ramadan. Samtidig kan du be for kristne arbeidere i disse byene, at det kan komme gode frukter av deres arbeid blant muslimene. Noen byer har mange kirker og aktive kristne, andre har få eller ingen, men alle trenger forbønn. Gjennom denne bønneguiden får du innblikk i hva Gud gjør blant muslimer og en anledning til å engasjere deg.

Takk for at du er med i bønn!
Redaksjonen,
30 dagers bønn for verdens muslimer
og «World Prayer Guides»

Merk: Bønneaksjonen starter 13. april og da kommer første bønneartikkel ut. Først blir det litt mer informasjon de neste to dagene.

Bønneguiden er klar!

Bønneguiden er nå ferdig og om noen uker begynner årets bønneaskjon, som er fra 13. april til 12. mai 2021.

Bønneheftet er ferdig trykt. Flere organisasjoner skal ha hefter til distribusjon innen sine nettverk og til andre. Hefter kan bestilles fra Åpne Dører.

Elektroniske utgaver

Her kan du laste ned, skrive ut eller lese på skjerm. Flere formater er tilgjengelig:

 • PDF i A4 format for utskrift – tiny.cc/30dagersbonn2021utskrift
  Utskriftsvennlig versjon med to A5 sider på hver A4 side. Best for utskrift av hele bønneguiden på en vanlig skriver.

Daglige dråper

Bønneartiklene er gjort klar til daglig publisering tidlig hver dag under aksjonen (og noen dager før og etter). Følg oss via epost eller sosiale medier:

Nå er tiden

Nå gjenstår det bare for deg å spre litt informasjon og få aktivisert din bønnegruppe eller ditt nettverk til en spennende bønneaksjon. Husk muligheten for bønnesamlinger online.

Et omslagsbilde for annonsering er tilgjengelig.

30 dagers bønn for verdens muslimer starter 13. april 2021.

Så bra at du er med!