Et grunnlag for våre bønner

Bønneaksjonen har bakgrunn i et ønske om å dele Guds kjærlighet med muslimer. Vi tror at Jesus er verdens frelse og eneste vei til forsoning med Gud (Joh 14,6; Apg 4,12; 2Kor 5,18-19). Samtidig tror vi at alle mennesker er skapt i Guds bilde (1Mos 1,26-28) og har derfor uvurderlig verdi. 

Vi er overbevist om at Gud elsker alle mennesker (Joh 3,16), inkludert muslimer. Han vil at ingen skal gå fortapt (1Tim 2,4; 2Pet 3,9). Som etterfølgere av Jesus tar vi på alvor befalingen om å elske både Gud og vår neste (Matt 22:36-38). En måte vi kan elske vår neste er å be Guds velsignelse over muslimer og deres samfunn. 

Jesus befaler at vi skal elske alle – selv de som er i mot oss – og be for dem (Matt 5,44). Da Paulus delte evangeliet viste han respekt for andre ved å tilpasse hans kommunikasjon og livstil (1Kor 9,20-22). Det står gjentatte ganger i Bibelen at vi skal ha Jesus sinnelag av ydmykhet og ren selvoppofrende kjærlighet for alle (se Fil 2,1-11). Dette må vi gjøre om vi skal være blant de som tar opp sitt kors og følge Jesus (se Matt 16,24). 

Vår forbønn for muslimer må motiveres av kjærlighet. Jesus er malen, han som elsket oss og døde for oss «mens vi ennå var syndere» (Rom 5:8). Idet vi tar imot Guds kjærlighet for oss får vi også hans kjærlighet for andre og hjelp til å leve ut kjærlighetsbudet. Vi skal ikke dømme, frykte, hate eller gjør noe annet overfor muslimer som er i strid med Guds rikes prinsipper. Vi skal helt enkelt elske muslimer (som beskrevet i 1Kor 13), viser de Åndens frukt (Gal 5:22-23), be for muslimer, og stoler på at Gud ved sin Ånd kan føre de til Jesus (Joh 6,44; 12,32; 16,8). 

Må dine bønner være styrt av Jesu kjærlighet og Åndens inspirasjon under hele bønneaksjonen, 30 dagers bønn for verdens muslimer, og resten av året. 

Spørsmål og svar

Hvordan startet bønneaksjonen? 

En gruppe misjonsledere var samlet i Midtøsten i 1992.  Mens de ba sammen ble de utfordret i forhold til sine holdninger ovenfor muslimene. De ble overbevist om viktigheten av å be mer bevisst for muslimer og å finne praktiske uttrykk for Guds kjærlighet til dem. Denne bønneaksjonen skal oppmuntre kristne til både bønn og handling. 

Hvor mange deltar? 

Bønneguiden blir oversatt til ca. 30 språk og distribuert i 40 land. Hver dag under ramadan samles hundretusenvis av kristne i bønn, noe som gjør det til en av verdens største bønneaksjoner. 

Hvem står bak? 

Teamet som står bak bønneguiden er en mangfoldig gruppe kristne fra hele verden. De fleste av dem har bodd blant, jobbet med, og vært glad i muslimer i mange år. Noen bidrar med artikler, andre melder seg frivillig til å oversette, designe og distribuere bønneguiden. 

Nylig har bønneaksjonen blitt en del av et nytt initiativ som heter «World Prayer Guides». Nå kan bønneguiden produseres mer effektivt og samtidig kan vi mobilisere til bønn for andre fokusgrupper. 

Finn ut mer: www.worldprayerguides.org 

Hvordan velges temaene? 

Vi ber om Guds ledelse til å velge et hovedtema for hvert år. Det gir en ramme for artikkelforfatterne og bidrar til å skape sammenheng mellom artiklene. Gjennom ulike temaer får våre faste lesere stadig ny informasjon om muslimer. Redaksjonen sender ut en skriveguide for årets tema og mottar bidrag fra hele verden. Bønneguiden er basert delvis på det som sendes inn, men vi henter inn andre bidrag for å kunne representere et bredt utvalg av kulturer og trosretninger. 

30 dagers bønn for verdens muslimer 2021

Velkommen til 2021-utgaven av «30 dagers bønn for verdens muslimer»!

I år skal vi se på verdens muslimer fra en ny vinkel. Temaet for årets bønneguide er byer.

Mange misjonsorganisasjoner som arbeider blant muslimer fokuserer på byene. Det er i byen de først deler evangeliet og gjør disipler. I land der muslimer er i flertall brukes helt andre tilnærminger i byene enn ellers i landet. Derimot, i land med et mindretall muslimer, skaper byene nye muligheter for å nå ut til både lokale og innvandrere. Enten byen er stor eller liten, eller om muslimer er i flertall eller ikke, så er det viktig at menigheten er aktivt tilstede.

Byene er innflytelsesrike sentre for kultur, kunst og økonomisk utvikling. Muslimer i byene har gjerne bånd og forbindelser til fjerntliggende og isolerte områder uten evangeliet. Misjonsarbeid som fokuserer på byer kan ofte nå mye lengre ut. Dermed kan vi forvente større ringvirkninger nå vi fokusere våre bønner på muslimer i byene.

Målet med årets bønneguide er å gi deg et glimt inn i livene til muslimer i byer over hele verden. Da kan du be mer målrettet for dem disse 30 dager mens de feirer ramadan. Samtidig kan du be for kristne arbeidere i disse byene, at det kan komme gode frukter av deres arbeid blant muslimene. Noen byer har mange kirker og aktive kristne, andre har få eller ingen, men alle trenger forbønn. Gjennom denne bønneguiden får du innblikk i hva Gud gjør blant muslimer og en anledning til å engasjere deg.

Takk for at du er med i bønn!
Redaksjonen,
30 dagers bønn for verdens muslimer
og «World Prayer Guides»

Merk: Bønneaksjonen starter 13. april og da kommer første bønneartikkel ut. Først blir det litt mer informasjon de neste to dagene.

Bønneguiden er klar!

Bønneguiden er nå ferdig og om noen uker begynner årets bønneaskjon, som er fra 13. april til 12. mai 2021.

Bønneheftet er ferdig trykt. Flere organisasjoner skal ha hefter til distribusjon innen sine nettverk og til andre. Hefter kan bestilles fra Åpne Dører.

Elektroniske utgaver

Her kan du laste ned, skrive ut eller lese på skjerm. Flere formater er tilgjengelig:

  • PDF i A4 format for utskrift – tiny.cc/30dagersbonn2021utskrift
    Utskriftsvennlig versjon med to A5 sider på hver A4 side. Best for utskrift av hele bønneguiden på en vanlig skriver.

Daglige dråper

Bønneartiklene er gjort klar til daglig publisering tidlig hver dag under aksjonen (og noen dager før og etter). Følg oss via epost eller sosiale medier:

Nå er tiden

Nå gjenstår det bare for deg å spre litt informasjon og få aktivisert din bønnegruppe eller ditt nettverk til en spennende bønneaksjon. Husk muligheten for bønnesamlinger online.

Et omslagsbilde for annonsering er tilgjengelig.

30 dagers bønn for verdens muslimer starter 13. april 2021.

Så bra at du er med!

Ny bønneguide snart klar

En ny bønneguide for 2021 gjøres klar for den kommende bønneaksjon 14. april – 13. mai. Merk deg datoene. Mer informasjon kommer etter hvert. Mens du venter på bønneguiden kan du allerede nå tenker på hvordan du kan engasjere andre i årets bønneaksjon.

I år skal bønneguiden fokusere på forskjellige byer hver dag. Finn ut mer om disse storbyene og bli kjent med muslimene som bor der. Bli med i 30 dagers bønn for verdens muslimer!

Forslag til lesing

I ILDOVNEN

av Tom Doyle, Lunde

Møt en ny generasjon kristne i Midtøsten. De nekter å gi etter for frykt og flykte, uansett hvor varmt det er i ildovnen. Alle historiene i boken er sanne, og de fleste det fortelles om er tidligere muslimer som nå elsker Jesus av hele sitt hjerte.

Møt Tom Doyle på Åpne Dørers konferanse Forfulgt 2020 i september.

TIL NABOER OG NASJONER

av Jeannie Marie, Proklamedia

En annerledes bok fylt med praktisk råd og gode eksempler. Ditt daglige liv kan få ny mening når du blir godt kjent med mennesker fra andre kulturer.

Møt Jeannie Marie i oktober – i Stavanger, Trondheim, Molde, Sogndal og Bergen, og på Unådd-konferansen M28.

Muligheter for å engasjere deg

TRO MELLOM VENNER

Et kursopplegg med seks samlinger om å leve ut troen i vennskap med muslimer.

  • få innsikt i islams historie, kultur og teologi
  • overvinn fremmedfrykt og andre barrierer
  • bygg varige vennskap med muslimer
  • finnes hos bokhandlere og Proklamedia

ALMASSIRA

Al Massira (som betyr «vandringen» på arabisk) er et videobasert verktøy utviklet i Midtøsten.

Al Massira er 13 undervisningsfilmer som er oversatt til en rekke språk, og blant annet tekstet til norsk.

Verktøyet er laget for grupper, gjerne bestående av både troende og ikketroende, som alle inviteres med på en reise gjennom Bibelen.

FINN UT MER PÅ WWW.ALMASSIRA.ORG

Der finner du også en promovideo.

KOM OG FØLG MEG

Et kurs for nye troende med muslimsk bakgrunn. Bruk det i en gruppe eller sammen med en annen og oppdag hva Bibelen har å si om aktuelle temaer.

Studiebok og veilederbok på norsk: www.proklamedia.no

Også på mange andre språk: come-follow-me.org