Et grunnlag for våre bønner

Poenget med bønneaksjonen, 30 dagers bønn for verdens muslimer, er at muslimer kan få et møte med Guds kjærlighet gjennom Jesus. Mens du forbereder ditt hjerte til forbønn, reflekter over følgende punkter og tilhørende bibelvers.

 • Jesus er verdens frelser som forsoner alle mennesker med Gud.
  Joh 14,6; Apg 4,12; 2 Kor 5,18–19
 • Alle mennesker er skapt i Guds bilde og har derfor uvurderlig verdi og verdighet.
  1 Mos 1,26–28
 • Gud elsker muslimer og vil ikke at noen skal gå fortapt. 1 Tim 2,4; 2 Pet 3,9; Joh 3,16
 • Som etterfølgere av Jesus, tar vi på alvor hans befaling om å elske Gud og vår neste – og det inkluderer muslimer. En måte vi kan elske muslimer på er å be velsignelse over dem, deres familier og deres samfunn.
  Matt 22,37–39
 • Jesus sier at vi skal elske alle – selv de som vil gjøre oss vondt – og be for dem.
  Matt 5,44
 • Kjærlighet skal motivere vår forbønn for muslimer. Vi følger Jesus eksempel, han som elsket oss og var villig til å dø for oss mens vi ennå var syndere.
  Rom 5,8
 • Når vi tar imot Guds kjærlighet for oss, får vi også tilgang til hans kjærlighet til andre, slik at vi kan lever etter kjærlighetsbudet om å elske Gud og vår neste. Det er ikke vår rolle å dømme, frykte, hate og ellers forholde oss til muslimer på en måte som går imot Guds rikes prinsipper. Vi skal elske, leve etter Jesu bud til oss, gå i forbønn og stole på at Gud kan trekke mennesker til seg selv gjennom Jesus.
  Gal 5,22–23; Joh 6,44; 12,32; 16,8; 1 Kor 13

Husk: Bønneaksjonen starter søndag 10. mars. Da kommer første bønneartikkel.

Del med andre ...