Bønneguiden for 2024 er klar!

Bønneguiden er nå ferdig og om noen uker begynner årets bønneaskjon, som er fra 10. mars til 8. april 2024. Bønneguiden er gratis* tilgjengelig, både elektronisk og som trykte hefter.

Elektroniske utgaver

Her kan du laste ned, skrive ut eller lese på skjerm:

Daglige dråper

Bønneartiklene er gjort klar til daglig publisering tidlig hver dag under aksjonen (og noen dager før og etter). Følg oss via epost eller sosiale medier:

Trykte hefter

Bønneheftet er ferdig trykt. Flere organisasjoner skal ha hefter til distribusjon innen sine nettverk. Dette gjelder følgende:

  • Frontiers
  • Norsk Luthersk Misjonssamband
  • Ungdom i Oppdrag (ta kontakt med nærmest senter)
  • Åpne Dører

Alle andre kan bestille hefter fra Åpne Dører. (Så langt lageret rekker.)

*For større bestillinger av trykte hefter vennligst bidra til utgiftene.

Nå er tiden

Nå gjenstår det bare for deg å spre litt informasjon og få aktivisert din bønnegruppe eller ditt nettverk til en spennende bønneaksjon. Husk muligheten for bønnesamlinger på nettet.

Et omslagsbilde for annonsering er tilgjengelig.

30 dagers bønn for verdens muslimer starter 10. mars 2024.

Så bra at du er med!

Del med andre ...