2022 • Dag 30 • 1. mai • Troende med muslimsk bakgrunn

Abu vokste opp som muslim i Nord-Afrika. Da han ville følge Jesus ble han utstøtt av familien. Alle som kjente ham regnet ham som en forræder og han mistet anseelse i samfunnet.

Abu lengter etter tilhørighet i et fellesskap. Men blant de kristne blir han møtt med mistenksomhet fordi han er tidligere muslim. Pastoren er redd for myndighetene og vil derfor ikke døpe Abu eller ta ham inn som medlem. Abu vil gjerne være en del av et kristent arbeid, men kommer ikke inn på bibelskoler eller i stillinger i menigheter.

Abu er en av mange muslimer som har kommet til tro på Jesus i løpet av de siste 30 årene. I mange land er det dessverre vanskelig for slike nye troende å oppleve felleskap med sine trossøsken. Dermed er det vanskelig å vokse i troen. Noen ganger har de ingen kristne grupper i nærheten, andre ganger er det frykt som holder dem ute. Noen troende med muslimsk bakgrunn har dannet sine egne fellesskap og nettverk. De får gjerne oppmuntringer fra kristne i andre områder eller ressurser på nettet.

Disipler av Jesus trenger å være en del av et fellesskap der troende elsker og oppmuntrer hverandre til å vandre med Jesus. Dette kan ha ulike uttrykk i ulike kulturer, men det er vanskelig å få til i områder der flertallet er fiendtlig innstilt mot kristne. I områder der menighetsliv er noe helt nytt er det ofte vanskelig å finne ut av hvordan de skal lære opp disipler og hvem som skal være ledere. Urkirken møtte de samme utfordringene.

Inspirasjon til bønn

  • Be for de som disippelgjør troende med muslimsk bakgrunn. Må de ha visdom og ydmykhet mens de lærer videre alt Jesus befalte. (Matt 28,19-20)
  • Be for troende med muslimsk bakgrunn som nå lærer å danne fellesskap og organisere kriker i områder uten kirker fra før. (Rom 15,20-21)
  • Be om at de troende må være ett, slik Jesus ba. Må de være forent i kjærlighet og et levende vitne om vår Far. (Joh 17,20-25)
Del med andre ...