2023 • Dag 29 • 19. april • Kvinner i islam

I teorien har kvinner flere rettigheter i islam enn de får i praksis. Koranen er klar på at kvinner og menn er like i Guds øyne, og det står instruksjoner om beskyttelse av kvinner.

I realiteten er det slik at mange av kulturene hvor islam dominerer, praktiseres det en annen kultur enn det Koranen lærer. Muslimske kvinner, som andre kvinner, opplever forskjeller i utdanning, arbeid, helsetilbud og familieroller.

Men muslimske kvinner rundt om i hele verden er nå med på å forandre verden. De anerkjenner sin egenverdi og dyktighet og organiserer seg for et samarbeid. Kvinner i muslimske land verden rundt er nå blitt påvirkere («influencers»), ledere og innovatører.

Pakistan, et muslimsk land som ikke er ukjent med kvinnelige ledere, utnevnte fem kvinner til ledende posisjoner i regjeringen i fjor.

Saudi Arabia, som er tilbakeholden med endringer, har nå tatt store steg for kvinners rettigheter, som at de nå får lov å gå på kafeer og sportsarrangement sammen med menn. Kvinner har også fått rett til å bo og reise alene, uten tillatelse fra en mannlig verge. Antall kvinner som arbeider utenfor hjemmet er doblet de siste fem årene.

Muslimske kvinner er representert mer innen kunst, for eksempel er nå den første muslimske kvinnelige superhelten introdusert i de populære Marvel-filmene. Og innen sport finner kvinner kreative løsninger for å konkurrere på høyt nivå, både med og uten hijab.

Inspirasjon til bønn

  • Be for muslimske kvinner. Må de fortsatt få trives og være trygge og glade.
  • Be for muslimske kvinner med innflytelse. Må de få styrke og trygghet i sin kamp mot urettferdighet og forskjellsbehandling, og må deres innsats lykkes.
  • Be om at muslimske kvinner kan bli velsignet og få mulighet til å høre budskapet om Jesus og begynne å følge ham.

Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.

Lukas 1,45

 Foto: Parto Joghataee/Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Del med andre ...