2023 • Dag 30 • 20. april • Et vitnesbyrd

Mitt navn er Fatima. Jeg er født i Marokko, men har berbisk bakgrunn. Mine foreldre ga meg og mine elleve søsken en muslimsk oppdragelse. Jeg markerte ramadan hvert år og ba hver dag sammen med min far.

Mine foreldre kranglet mye, og hvert år ble det mer voldelig. Jeg ba for fred i hjemmet i flere år uten å få svar, og til sist ga jeg Gud et ultimatum: «Jeg kommer til å be tre ganger og hvis du ikke viser deg for meg, tror jeg ikke på deg mer.» Ingenting hendte, men den natten hadde jeg en drøm. I drømmen klatret jeg opp på et fjell og ble hele tiden oppmuntret til å fortsette. På toppen av fjellet møtte jeg en mann kledd i hvit som strålte av godhet. Han var omgitt av glade folk, fylt med fred. Jeg ønsket å bli der for alltid.

Jeg fortalte familien min om drømmen, men de avviste den. Så jeg gjemte drømmen i mitt hjerte og håpet å finne ut hvem mannen i drømmen min var.

Livet mitt var kjedelig og uten mål. Så kom et par for å bo i samme bygg som oss. De snakket med meg om Guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus. De inviterte meg til et møte hvor jeg følte Guds nærvær. Jeg begynte å lese Bibelen i hemmelighet for å finne ut hvem Jesus var. Og så innså jeg at Jesus var mannen i drømmen. Jeg ropte til Gud om befrielse fra lidelse og om å motta hans fred.

I mitt nye liv har jeg glede og fred, og jeg ber om at familien min også må bli kjent med Jesus.

Inspirasjon til bønn

  • Fortsett å be gjennom året om at muslimer må få drømmer og visjoner om Jesus.
  • Be for muslimer som ønsker å bli kjent med noen som kan dele evangeliet med dem.
  • Be om at troende med muslimsk bakgrunn må være trofaste vitner i deres familier.

Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! 

2 Korinterbrevet 5, 17

Foto: David Rosen/Flickr (CC BY 2.0)

Del med andre ...