2023 • Dag 27 • 17. april • Kraftnatten

Laylat al-Qadr, eller Kraftnatten, feirer åpenbaringen av Koranens første vers til profeten Muhammed. Dette er en helt spesiell markering, og til og med de minst gudfryktige muslimer gjør en ekstra åndelig innsats denne natten. Bønner og gode gjerninger som gjøres denne natten blir ansett å ha større betydning enn bønner og gode gjerninger gjort i tusen måneder.

Denne natten er også kjent som Skjebnenatten, en natt som mange muslimer mener å ha innvirkning på hva det følgende året vil bringe. Derfor er det spesielt viktig for muslimer å be om tilgivelse og velsignelse på denne natten. Mange vil be gjennom hele natten, noen vil også være i moskeen de siste ti dagene av ramadan for å være sikre på å ikke gå glipp av denne natten.

Muslimer som faster gjennom ramadan, vil øke innsatsen gjennom de siste ti dagene med å be mer og lese mer i Koranen i et forsøk på å opparbeide seg ekstra guddommelig velvilje. Det er også en tid for å be om tilgivelse fra andre, tilgi andre, og gjenopprette brutte relasjoner.

Inspirasjon til bønn

  • Gjennom Kraftnatten er muslimer svært fokusert på å søke Gud. Be om at Den levende Gud åpenbarer seg gjennom drømmer og syner på underfullt vis.
  • Mange muslimer søker tilgivelse for sine synder denne natten. Be om at de får en åpenbaring av Jesus, Guds lam, som bærer bort verdens synd.
  • Be om at kristne får muligheter i disse dager til å dele om Jesus til muslimer.

Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier:
«Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!»

Johannes 1,29

Foto: Abraham Janovski/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Del med andre ...