2023 • Dag 26 • 16. april • Thailand

Det bor omtrent 1,5 millioner pattani-malayer helt sør i Thailand mot grensen til Malaysia, og færre enn 0,01 % av befolkningen har hørt om Jesus. Som muslimer er de en minoritet i Thailand, og de er veldig fromme, enda mer enn muslimer fra muslimske majoritetsland sørøst i Asia. Deres sterk felles identitet gjør det vanskelig for dem å bli kjent med andre trosretninger.  

Susu lærte om Jesus da hun jobbet som oversetter for en kristen gruppe. Hun fant en fantastisk fred da hun ba i Jesu navn og hans kjærlighet gjenopprettet livet og relasjonene hennes. Det er for eksempel veldig vanlig i denne kulturen å hevne seg på dem som sårer deg, men når Susus kollegaer snakket stygt om henne, valgte hun å tilgi dem, med fred og glede i hjertet.  

Susu har vært nølende til å dele troen på Jesus med mannen, selv om han er den nærmeste personen i livet. De har to sønner, og hun pleier å be med dem og ta dem med på hemmelige kristne møter. Etter hvert som hun lærer mer fra Guds ord og blir oppmuntret av andre troende, ber hun nå om å kunne bygge opp en familie med Gud i sentrum. 

Inspirasjon til bønn

  • Takk for hvordan evangeliet endrer liv, familier og samfunn. Må flere muslimske pattani-malayere få høre budskapet.
  • Be for de hemmelige troende. Må de få visdom og mot til å dele budskapet om Jesus med andre.
  • Be for disippelgjøringen av kristne malayer. Må de få være gode vitner for sine familier og samfunnet forøvrig.

Men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt …

1 Petersbrev 3,15–16a
Del med andre ...