2023 • Dag 25 • 15. april • Østerrike

«Jeg har bare en frelser,» sa min lille nabo Shayla til meg ut av det blå. «Min frelser er Allah», sa hun stolt. Jeg tenkte et øyeblikk og svarte: «Jeg har også bare en frelser og det er Jesus». Shayla så spørrende opp på meg. «Hvem er Jesus?» Og så fulgte en lang samtale om hvem Jesus er.

Mange barn har migrert fra muslimske områder for å bo i Østerrike. Mange har traumatiske opplevelser fra hjemlandet og migrasjonen. De passer ofte ikke inn i skolesystemet og har hatt få utdanningsmuligheter. Men de elsker det når noen tar seg tid til å bli kjent og leke med dem. I denne tiden stiller de ofte spørsmål om hva kristne tror på, og liker å snakke om Gud.

Shayla og mange andre muslimske barn tenker på Gud og på deres muslimske tro. «Å be er så utmattende», sa for eksempel en jente. «Du må alltid vaske deg, skifte og si de riktige tingene, og jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Hvordan ber du?» spurte hun en av mine venner som følger Jesus. Det er utrolig å se tørsten hos barn etter historier om Jesus og hvordan de ønsker å vite mer om hvem Jesus er og hvordan han elsker dem.

Inspirasjon til bønn

  • Be for flyktningbarn i Østerrike, be om at de må bli frie fra traumer og finne fred og sikkerhet i deres nye hjem.
  • Be om at de må få de ressursene de trenger for å lære nytt språk, kulturer og ideer, og be om tålmodighet og medlidenhet for de som arbeider med dem.
  • Be om at flyktningfamilier blir kjent med Jesus som sin frelser.

Men alle som tok imot ham dem ga han rett til å bli Guds barn de som tror på hans navn.

Johannes 1,12
Del med andre ...