Dag 26 – 8. mai – Hamburg, Tyskland

Antall muslimer: 90 000 

Karim, en ung mann fra Pakistan, venter på meg ved inngangen til Fazl-e-Omar-moskeen i Hamburg, Tyskland. Den ble åpnet i 1957, og er en av de eldste moskeene i Hamburg. Karim viser meg rundt og forteller meg historien til det muslimske trossamfunnet Ahmadiyya, en reformbevegelse innenfor islam som ble grunnlagt på slutten av 1800tallet i Punjab, India. 

Grunnleggeren av Ahmadiyya påsto at han var en ny profet som var sendt av Gud for å fornye islam. Dette var en svært kontroversiell påstand, og etterfølgerne hans møtte tidlig forfølgelse i SørAsia. Flere av dem flyktet til Vesten, og noen slo seg ned i Hamburg. 

Karim forteller at den nåværende åndelige lederen i Ahmadiyya pleier å tale via satellitt til hele trossamfunnet under fredagsbønnen. Visjonen til Ahmadiyya-muslimene er: «Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen.» De lever dette ut gjennom forskjellige aktiviteter i Hamburg. Hvert år på første nyttårsdag rydder de opp søppelet etter fyrverkeriet i sentrum. 

Medlemmene gir også blod og arrangerer treplantingsseremonier for å velsigne og gi noe tilbake til sitt nye hjemland. 

Det er ingen kjente kristne som har konvertert fra Ahmadiyya-trossamfunnet, og de har lite kontakt med kristne i Tyskland. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be om at medlemmene i Ahmadiyya i Hamburg kan knytte kontakter med kristne, som også ønsker å tjene byen sin, slik at de kan lære fra hverandre. (Efeserne 2,8-9) 
 • Det bor om lag 40 000 Ahmadiyya-medlemmer i andre byer i Tyskland. Be for dem, og for muslimer fra andre retninger innen islam som bor i Hamburg. (Johannes 3,16) 
 • Det er viktig for kristne evangelister å forstå hvem muslimene i byen deres er – kulturen, tradisjonene, retninger og erfaringer. Be for kristne evangelister i Hamburg, at de skal få innsikt i hvem muslimene i byen deres er. (1. Korinterbrev 13,12) 

OBS: Denne natten er det Lailat al-Qadr, «kraftnatten» eller «skjebnenatten». Muslimer tror at Gud er mer lydhør for bønnene deres denne natten, han tilgir synder og planlegger fremtiden deres. Det sies at bønner og lovsang denne natten er mer verd enn bønnene og lovsangene fra et helt liv. Be om at muslimer over hele verden må få oppleve Jesu nærvær denne natten. 

Dag 21 – 3. mai – Basel, Sveits

Antall muslimer: 18 000 

«Det startet i denne kirken da en kurdisk fotballspiller ble frelst. Han delte budskapet om Jesus med glede og iver for familiemedlemmer og venner. Gjennom ham kom en venn, hans egen søster, kjæresten, et søskenbarn og en kollega til tro på Jesus.» 

Hele storbyområdet rundt Basel har 1,3 millioner innbyggere og strekker seg over tre land – Sveits, Frankrike og Tyskland. Den kjemiske og farmasøytiske sektor, så vel som bioteknologi, nanoteknologi og medisinsk teknologi, er grunnlaget for den sterke økonomien i «biodalen» langs elven Rhinen. Den biovitenskapelige industri tiltrekker seg mange utlendinger til denne sveitsiske byen. 

Basel kommune har 200 000 innbyggere og nesten 10 % er muslimer. Mange kom hit først som gjestearbeidere og senere som asylsøkere. To tredjedeler av dem er fra Tyrkia. De fleste av de 8 000 tyrkerne og 10 000 kurderne som bor i Basel defineres offisielt som muslimer, men er dypt skuffet over situasjonen i deres hjemland. De måtte forlate sine hjemland (Irak, Syria, Tyrkia) av politiske og økonomiske grunner. 

For å bygge relasjoner og tillit har troende allerede lenge tilbudt tysk språkundervisning og barneklubber i noen av byens migrantnabolag og områdene rundt. Etter flere tiår med forbønn er den senere tids positive reaksjon hos andregenerasjons kurdere i regionen veldig oppmuntrende. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be om at Gud kaller på og frelser mange muslimer i Basel, og at gjennom dem vil mange i deres nettverk bli nådd. (Apostlenes gjerninger 2,40-42) 
 • Be om at troende sveitsere og migranter kan stå sammen og dele sin tro på en sterk måte for mennesker i muslimske migrantnabolag. (Salme 133,1) 
 • Be for utfordringene muslimske migrant-familier møter i Basel, en kultur svært forskjellig fra deres egne kulturer, for eksempel i hvordan oppdra sine barn. (Salme 20,2-6 ) 

Dag 18 – 30. april – Berlin, Tyskland

Antall muslimer: 400 000 

Mens Bernd sitter på T banen på vei hjem, tenker han på møtet med sin venn Murat, en araber fra Jemen som kom til Berlin som forretningsmann. Etter å ha lyktes med å starte et firma med etniske smykker, kunne han investere i en hel bygning. Murat gjorde om deler av bygningen til en populær arabisk restaurant, og en annen del av bygningen gjorden han om til moské, dekorert på tradisjonelt jemenittisk vis. 

Omlag 200 menn kommer til ettermiddagsbønn på fredager, og fyller rommet. Bernd er imponert over Murats overgivelse til å være en god muslim, og over at han til og med avser plass i sitt forretningslokale. Bernd har vært I Murats moské mange ganger. Murat, som leder moskeen, har forsikret ham om at «Dørene er alltid åpne for deg. Du er ikke en fremmed her.» 

De to mennene sitter sammen på moskégulvet. Først snakker de sammen om familiene sine, så forteller Bernd Murat en historie fra Bibelen. Murat kjenner Koranen godt, men han synes historiene fra Det gamle testamente er veldig interessante. Bernd lærer mye om islam fra Murat. 

Bernd håper at han kan gå videre, fra å fortelle historier fra Det gamle testamente til å dele historier om Jesus. Han ber med Murat, for hans familie og for forretningene hans, og avslutter med å stryke hendene over ansiktet, slik muslimer gjør, og blir ønsket hjertelig velkommen tilbake. 

Inspirasjon til bønn 

 • Det er 50 unådde muslimske etniske grupper i Berlin. Be for dem, at de skal få høre de gode nyhetene om Kristus, og at det skal startes fellesskap av troende. (Jesaja 56,6-7) 
 • Be for de kristne i Tyskland, at de skal være til velsignelse for muslimene og dele troen sin, slik som Bernd. (Johannes 3,1-15) 
 • Be for jemenittene i Berlin, at de skal få høre evangeliet og spre det til sine nettverk i Jemen, hvor det er vanskeligere å nå frem. (Romerne 10,14) 

Dag 13 – 25. april – Paris, Frankrike

Antall muslimer: 1 700 000 

Paris har en av de største muslimske befolkningene i Europa. Det er et sammensatt samfunn, og består overveiende av immigranter fra tidligere franske kolonier i Nord og Vest Afrika. 

Utmattet faller Mahamandu ned i sin seng. Han er ferdig med vaskejobben og har noen få timer til rådighet før nattskiftet som sikkerhetsvakt begynner. Men han kan ikke slappe av siden det er søndag, dagen hans utvidede familie og omtrent hundre andre arbeidsinnvandrere fra soninké folket samles på herberget hvor han bor. De samles for å drøfte familieproblemer i Frankrike og bestemme hvor mye penger de kan sende tilbake til deres landsby i Mali. Mahamandus datter i Mali er syk og han er redd for at han ikke vil ha nok penger å sende til henne i tillegg til det han må sende som bidrag til mat for feiringen Eid, som nærmer seg. 

Mahamandus liv er typisk for flere enn 100 000 soninké innvandrere i Paris-regionen som arbeider i flere dårlig betalte jobber for å tjene nok til å brødfø deres familier i Vest Afrika. De fleste av dem har aldri møtt en etterfølger av Jesus eller hørt evangeliet. Likevel finnes det noen få isolerte troende som opplever forfølgelse fra deres immigrantsamfunn. 

Små samfunn av soninkeer finnes over hele verden, men mest av alt i Frankrike. Deres opprinnelsesområde er det vestlige Afrika, hvor de har vært handelsfolk gjennom mange generasjoner. Soninkeene tok imot islam i det 11. århundre, og nesten alle er muslimer og stolte over sin islamske avstamning. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be at soninké-immigrantene i Paris vil finne lønnet arbeid tilstrekkelig til å støtte sine familier i Vest-Afrika. (Markus 12,32-34) 
 • Be at alle muslimer i Paris får et møte med mennesker som følger Jesus i deres by, og at mange flere kristne arbeidere skal komme til byen. (Matteus 9,38) 
 • Be om beskyttelse for de få troende, og at mange andre soninké i Paris blir kjent med Jesus. (Johannes 14,6) 

Dag 6 – 18. april – Athen, Hellas

Talet på muslimar: 300 000 

Athen i Hellas, ‘vogga til vestleg sivilisasjon’, har lenge hatt stor kulturell innverknad i verda. Byen er kjend også for apostelen Paulus sin tale på Areopagos der han sa: «Han lét alle folkeslag, som er ætta frå eitt menneske, busetje seg over heile jorda, og han sette faste tider for dei og grenser mellom bustadene deira. Det gjorde han for at dei skulle leite etter Gud, om det kunne lukkast for dei å kjenne seg fram til han og finne han, endå han ikkje er langt borte frå nokon av oss.» (Apostelgjerningane 17,26-27) 

I dei seinare åra har tusenvis av muslimar rømt frå sine krigsherja eller fattige heimland og enda opp i Athen. No har dei høve, truleg for første gong i sitt liv, til å treffe kristne med muslimsk bakgrunn. Ein kristen forkynnar frå Irak har sagt: «Folk i Vesten er redde for at Europa skal bli eit muslimsk kontinent. Men vi som har vald å følgje Jesus er òg på veg dit, og vi skal gi andre del i vår nye tru». 

Ved eit høve var det ein eldre muslim frå Pakistan som bad om å få bli døypt etter at han hadde tatt imot Jesus som sin herre og frelsar. Då han gjekk heim til Athen etter dåpen på stranda, såg han ein mann som jogga gatelangs. Den nydøypte ex-muslimen sa: «Eg kjenner meg som ein ungdom igjen; eg trur eg skulle kunne springe om kapp med han joggaren der. Eg er ein ny skapning. Eg er fylt av glede i Herren». 

Fleire blir frelste, og fleire slike historier kan høyrast i Athen. 

Inspirasjon til bøn 

 • Be for flyktningane i Aten som har lidd og mist så mykje, at dei må få høve til å bygge sine liv opp igjen og finne fred. (Efesarbrevet 2,17-21) 
 • Be for pastorar, forkynnarar og organisasjonar som arbeider mellom flyktningane, at tenesta deira må bere frukt, og at dei må ha tilgang til nok resursar til å utføre si teneste. (Markus 16,15-18) 
 • Be om at muslimar må få slike draumar og syner som fører til kontakt med kristne. Be om at muslimar vil strekkje ut sine hender og finne Gud, som «ikkje er langt borte frå nokon av oss.» (Apostelgjerningane 17,26-27) 

Dag 3 – 15. april – Birmingham, England

Antall muslimer: 301 000 

Birmingham er sentrum for Englands produksjonsindustri. Etter den 2. verdenskrig førte den akutte mangelen på arbeidskraft i byens fabrikker til at regjeringen inviterte inn ufaglært arbeidskraft fra Sør Asia. I 1966 immigrerte omtrent 50 000 og slo seg ned i byen. Det muslimske miljøet her har siden ekspandert slik at det nå utgjør rundt 25 % av byens befolkning. De er en blanding av annen og tredje generasjons sørasiater og mange migranter fra Afrika, Midtøsten og Asia. 

Faisal er en ung asylsøker fra Afghanistan som ankom Birmingham for 2 år siden. Han driver en frisørsalong i en av byens største sørasiaområder. Han arbeider hardt og med stor omtanke og oppmerksomhet hans kunder liker ham. Faisal har ikke tillatelse til å bli i Storbritannia, noe som betyr at han ikke kan arbeide lovlig. Til tross for det holder han sin salong åpen 10 timer hver dag, og håper at myndighetene ikke vil få tak i ham. 

Ikke lenge etter at Faisal ankom Birmingham hørte han om Jesus fra en bymenighet som ønsker asylsøkere velkommen. Han deltar trofast på gudstjenestene på søndager og i en fellesskapsgruppe midt i uken. Hans muslimske romkamerat vet ikke om hans nye tro, så han gjemmer Bibelen og ber ikke åpenlyst. Han har ingen kontakt med familien i Afghanistan og lengter etter å finne ut hvordan de har det. Men hans juridiske status forhindrer ham fra å reise på besøk. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be om at flere kirker i Birmingham, som Faisals kirke, begynner å aktivt invitere og ønske deres muslimske naboer velkommen. (Salme 119,132-133) 
 • Be om at sosiale barrierer mellom de ulike innvandrermiljøene i Birmingham faller. Noen bydeler har endt opp som etniske og religiøse ghettoer. (Matteus 5,14-15) 
 • Birmingham er en stor by, med de utfordringene det medfører. Be om at narkotikahandelen, knivkriminaliteten og gjengvolden tar slutt. Noen initiativ bærer frukt, men det er fortsatt en lang vei å gå. (Titus 2,11-14) 

Illustrasjonsfoto fra pexels.com 

2020 – Dag 28 (21. mai) – Muslimer i London

Klikk for å se hele siden fra bønneguiden 

I London antar man at det bor minst 1,5 millioner muslimer. Det betyr at 1 av 6 personer som bor i byen tilhører islam. Hvilke bevegelser observeres i samfunnet? Her er noen:

Muslimer blir mer og mer religiøse

Dette skjer ofte blant andregenerasjons muslimske innvandrere som hverken identifisere seg med foreldrenes hjemland eller Storbritannia. Deres foreldres land virker kanskje fremmed eller bakvendt for dem, og samfunnet rundt dem virker altfor tolerant og uten moral. Derfor finner de identiteten sin i islam. De blir mer religiøse enn foreldrene; noen få blir sårbare for radikalisering og står i fare for å bli med i ekstremistiske grupper.

Muslimer går bort fra islam

Denne tendensen har pågått blant iranere og kurdere en periode, men nå sprer den seg til muslimer med enhver etnisk bakgrunn, inkludert arabere og somaliere. Noe som setter fart i denne bevegelsen er blant annet at folk mister sine illusjoner om politiske og ekstreme grupper. Disse påstår at de er alene om å leve islam helt ut, samtidig er de ikke i stand til å forene visse lærepunkt i islamske tekster med historier fra livet til profeten deres. Mange identifiserer seg som ateister eller tror på Gud, men har ingen praktisk religionsutøvelse. Veldig få har hørt evangeliet.

Muslimer legger sterkere vekt på humanisme enn på religion

Mange muslimer som fortsatt identifiserer seg med islam sier at det ikke er viktig hvilken religion du tilhører så lenge du er snill mot andre. Det er vanskelig å vite hva som ligger bak dette synet, eller hvor oppriktig det er.

INSPIRASJON TIL BØNN

 • Be om at muslimer som leter etter et sted å høre til og en identitet, kan finne dette i Kristus. (1 Joh 3,1-3)
 • Be om at kristne i London må være effektive vitner som er i stand til å dele sin tro både med muslimer og eks-muslimer.
 • London er en by med mange slags påvirkninger og utallige muligheter. Be om at muslimer som bor der blir trukket mot Jesus, og at de igjen kan fortelle videre om Jesus gjennom forbindelsene de har over hele verden.

2019 – Dag 29 (3. juni) – Europeiske innvandrere

Å snakke gjestfrihetens språk

På et fengsel i Vest-Europa, hvor rasisme, avvisning og potensialet for radikalisering er vanlig, har et par fengselsprester lagt til rette for relasjonsbygging og åpenhet. De rapporterer:

«Med en gruppe fanger har vi startet en samtalegruppe med kristne og muslimer, for å lytte til hverandres synspunkter og lære om hverandres åndelige reiser. En asiatisk fange, en praktiserende muslim, har en fantastisk evne til å bruke gjestfrihet for å sette an tonen på disse kveldene. Han kommer med en pose full av godsaker og passer på under hele møtet at hver enkelt har alt de trenger av te og kaker. Han passer også på at atmosfæren forblir trivelig og styrer samtalen unna temaer vi ikke ennå er klare til å diskutere. Hans intensjon er at muslimer og kristne skal bli venner og behandle hverandre med broderlig kjærlighet og respekt, til tross for våre ulikheter.»

Europeiske regjeringer har problemer med dagens migrasjonskrise og hvordan de skal takle de ulike kravene til befolkningen. Det finnes ingen enkle løsninger til spenningen som utløses av innvandring og multikulturalisme, men gjestfrihet går hånd i hånd med hvordan Jesus møter mennesker. Å åpne hjerter og hjem, og dele våre liv midt i denne rotete virkeligheten, er et språk muslimer forstår. De snakker dette språket flytende, selv bak murene i et fengsel.

INSPIRASJON TIL BØNN:

 • Be om at kristne skal ta på alvor ordene om å ta vel imot fremmede (Matt 25,34-40), ved å nå ut praktisk gjennom språkhjelp, leksehjelp, gjestfrihet osv.
 • Be om at myndigheter, hjelpeorganisasjoner og menigheter skal få visdom til å organisere og håndtere utfordringene rundt innvandring i Europa.
 • Tenk på historien i Luk 19,1-10 mens du ber for muslimer i Norge og resten av Europa.

2018 – Dag 17 (31. mai) – Albanere i Sveits

Førstegenerasjonsinnvandreren, Sharif, flyttet til Sveits i 1988. Som mange albanske menn, hadde han flyktet til Europa i 1980-åra, med en drøm om et bedre liv. Faktisk var det mange tusen, akkurat som ham, som strømmet over de Sveitsiske landegrenser mens krigen i Kosovo pågikk.
albanian.jpgI dag har Sharif en utilfredsstillende jobb i en stor fabrikk. Han drømmer om å komme tilbake til hjemlandet sitt og starte en egen forretning, eller egentlig bare å få komme hjem til sitt gode land som han så vidt har minner om. Han har brukt mye penger på å bygge familiehuset i landsbyen han kommer fra, og har vært på besøk mange ganger, med penger i baklomma, som han kan gi til de som trenger det.
Men, Sharif og kona blir boende i Sveits, for at guttene deres kan gå på et sveitsisk univeristet og få mulighet til å skape et godt liv for seg selv. Samtidig blir foreldrene deres eldre, og de sklir lengre og lengre vekk fra søskenene sine, som igjen gjør at de ikke besøker hjemlandet like ofte. Sakte, men sikkert, smuldrer drømmen om å reise tilbake opp.
Rundt 300.000 albanere bor nå i Sveits. De har en sterkt fellesidentitet, og blir undervist en moderat form for sunni-islam i albanske moskeer. Likevel spiller islam en veldig liten rolle i deres daglige liv. De fleste albanere i Sveits har andre bekymringer som stjeler deres oppmerksomhet. Alt fra arbeid og familie, til den utbredte diskrimineringen de møter.

Be for dem

 • Det finnes ingen albansk menighet og det er få kristne albanere i Sveits. Be for de få, at de kan være tydelige lys blant sitt folk.
 • Be for dype vennskap mellom sveitsiske troende og albanere, som kan legge grunnlag for samtaler om tro.
 • Be om at det må komme mye godt ut av møter imellom kulturer, da migrasjon har ført til at mange etniske grupperinger i Europa har blitt blandet.

2018 – Dag 14 (28. mai) – Tsjetsjenere i Berlin

Aslan vokste opp i utkanten av en liten tsjetsjensk by i Kaukasusfjellene. Han elsket de vakre, øde fjellene, som for ham representerte både frihet og styrke.
Etter Sovjetunionens kollaps, erklærte den Tsjetsjenske republikk uavhengighet fra Russland. Aslan var for ung til å delta i den forferdelige krigen som fulgte, men familien hans mistet hjemmet sitt og måtte flykte og bo hos slektninger.
Chechen refugees in GermanySom tsjetsjener var han ikke pålagt å tjene i den russiske hæren, så han giftet seg ung og startet et bilverksted. Da kona var gravid med nummer to, ble Aslan besøkt av det hemmelige politiet som ville hyre ham inn som spion. Han hadde tre dager på å melde seg inn i en tsjetsjensk brigade og fortelle åpent at han hadde blitt radikal. Han visste at dette var en felle, og Aslan flyktet med sin familie til Berlin i Tyskland.
Det finnes omkring 1,5 millioner tsjetsjenere og av dem bor ca. 10 000 i Berlin. De er et lukket samfunn med sterk sosial kontroll som anses som de mest overgitte muslimene i den tidligere sovjetrepublikken. For Aslan og familien ble Berlin et trygt sted å være. Han har startet et lite byggefirma og går i en tsjetsjensk moské. Men han lengter etter fred i Tsjetsjenia og en mulighet for å reise hjem til fjellene.
Det er nesten umulig for kristne å starte menigheter i Tsjetsjenia på grunn av begrensninger gjennom lovgivning  og trusselen om vold. I Berlin har kristne frihet til å dele evangeliet med tsjetsjenere, men så langt er det ingen kjente forsøk på å gjøre det.

Be for dem

 • Be om fred i Kaukasus.
 • Be om at de kristne i Berlin skal forkynne liv til tsjetsjenerne i byen deres (1 Joh 1,2).
 • Be om mer religionsfrihet i Tsjetsjenia.