Dag 17 • 26. mars • Bosniakene

Under et fellesmåltid i stua til en muslimsk familie i Bosnia, blir fem år gamle Namik spurt om hvorfor faren hans ikke ber i moskeen som andre. Den lille gutten svarer uskyldig at faren hans ikke går i moskeen fordi han er kristen. Dette utløser en storm av spørsmål til Namiks far. Folk er rasende, men de er også fascinert av Namiks tro.

Bosniaker er en unådd folkegruppe i Balkan. De identifiserer seg med Bosnia-Hercegovina som deres hjemland. Etnisk rensing under den siste Bosnia-krigen førte til mye fraflytting og omgruppering. Av 3 millioner bosniakene bor rundt en million utenfor Bosnia-Hercegovina, særlig i Sandžak-regionen i Montenegro og byen Novi Pazar i Serbia. Mange har også slått seg ned i land som Norge, Sverige, Tyskland, Østerrike, Sveits, Tyrkia, Canada og USA, og det er stadig flere som emigrerer.

De fleste serbere er ortodokse kristne, men bosniakene vet omtrent ingenting om evangeliet. De fleste bosniaker er sunnimuslimer, men historisk sett har sufismen også spilt en viktig rolle blant dem. Bare rundt 0,03 % er evangeliske kristne. For mange bosniaker har islamsk identitet mer å gjøre med kulturelle røtter enn religiøs tro. De ser på islam som grunnlaget for deres kultur.

Inspirasjon til bønn

  • Mange bosniaker bære på sår fra krigen på 1990-tallet. Be om helbredelse og forsoning med andre etniske grupper i regionen.
  • Be for bosniaker i Vest-Europa som er blitt kjent med Jesus. Må de også gjøre Jesus kjent i sitt hjemland.
  • Må Gud gi bosniakene åpne hjerter overfor kristne slik at de kan ta imot evangeliet.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Johannes 3,16–17

Merk: En «bosniak» er en person fra den etniske gruppen ellers kjent som muslimske bosniere, men en «bosnier» er en person fra landet Bosnia og Hercegovina (uansett etnisk tilhørighet).

Del med andre ...