Dag 18 • 27. mars • Jordskjelvofrene i Tyrkia og Syria

Jordskjelvene tidlig i 2023 ødela mye og var traumatiske for mange. I Tyrkia ble det registrert minst 50 000 dødsfall og 107 000 skadde. I Syria var det over 8000 dødsfall og over 5000 skadde. 520 000 boenheter og to sykehus ble ødelagt og millioner av tyrkere og syrere mistet hjemmene sine.

De overlevende lider fortsatt av traumet de opplevde. Mange har mistet ikke bare hjem og kjære, men også håpet for fremtiden. Dette gjelder særlig i Syria, hvor det knapt kom noen nødhjelp og mennesker var hjelpeløse i møte med massive ødeleggelser.

Men selv i dette kaoset fikk flere et møte med Gud. Kristne i Syria og Tyrkia åpnet hjertene sine og ga husrom for overlevende i klostre og kirker.

Sahin var den første etterfølgeren av Jesus i familien sin. Han ble først foraktet av familie og venner på grunn av troen sin. Men da han og familien mistet hjemmet sitt i jordskjelvet, hjalp Sahins kristne venner med å organisere telt for ham og hans slektninger, venner og naboer. Deres innsats og offervillighet gjorde inntrykk på Sahins familie og venner og åpnet deres hjerter for budskapet om Jesus.

Inspirasjon til bønn

  • Be om at jordskjelvofrene får den hjelpen de trenger, inkludert nye boliger, ny infrastruktur, og fysisk og psykisk helbredelse.
  • Be om at Gud må fortsette å utøse sin trøst, nåde og omsorg over ofrene i Tyrkia og Syria.
  • Be om at de kristne må være et synlig tegn på Guds kjærlighet, barmhjertighet og godhet, slik at mange flere åpner seg for evangeliet.

Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.

Salme 103,2–4
Del med andre ...