Dag 19 • 28. mars • Turkmenere i Iran

Gorgan er hovedstaden i Golestan-provinsen i Iran. Fra bussterminalen tar vi drosje til bosetningsområdet. Drosjesjåføren er turkmen og veldig gjestfri. Han inviterer oss hjem til seg for det første iftar-måltidet. Han sa opp jobben nylig på grunn av korrupsjonen blant lederne og forsøker nå å forsørge familien på fem som drosjesjåfør. Familien er trofaste sunnimuslimer. Etter måltidet snakker vi om Gud og hvordan det er å tro både som muslim og som kristen. Samtalen er preget av gjensidig respekt og åpenhet, og det virker som dette er første gang familien treffer etterfølgere av Jesus.

Kjenner du til turkmenerne i det nordøstlige Iran? De fleste bor i Golestan-provinsen øst for Det kaspiske hav. De er lett å kjenne igjen i deres fargerike drakter. De lever for seg selv uten noe særlig forbindelse med turkmenere i Turkmenistan. Deres språk, turkmensk, blir ikke undervist på skoler, så de lærer persisk. Dette betyr at de kan verken skrive eller lese på morsmålet. Dessuten er det vanskelig for dem å finne godt betalt arbeid.

Vi kjenner ikke til noen som følger Jesus blant ca. en million turkmenere i denne provinsen. Det er utfordrende å få innpass hos dem som utlending.

Turkmenere i Iran er et minoritets-folk, oversett av omverdenen, men Gud ser dem og vil bygge sitt rike blant dem.

Inspirasjon til bønn

  • Be om at Jesus må kalle arbeidere til turkmenerne i Iran. Må Jesus-troende arbeidere få mulighet til å bosette seg i denne provinsen.
  • Må persiske disipler av Jesus få turkmenerne på hjertet slik at de når ut til dem.
  • Må imamene få et møte med Jesus og tro på Ham. Må mange turkmenere komme til tro på Jesus

Og nå, dere konger! Gå viselig fram!
La dere advare, dere herskere på jorden!
Tjen Herren med frykt, og juble med beven!

Salme 2,10–11

Foto: Tasnim News Agency (CC BY 4.0)

Del med andre ...