Dag 16 • 25. mars • Kosovo

Mor Teresas foreldre ble født i Kosovo. Før romerne inntok området var dagens Kosovo midtpunktet i det dardanske riket, og det kristne budskapet kom først hit på apostelen Paulus sin tid (Rom 15,19).

Kosovo er det landet i Europa med høyest andel muslimer (omtrent 92 %). Kristne er en minoritet, og alle katolikker, ortodokse og protestanter til sammen utgjør ca. 7 % av befolkningen. Muslimer og kristne har en relativ god sameksistens til tross for nylige forsøk fra ekstremistgrupper på å re-islamisere Kosovo. Framstøt for islamisering blant de yngre har plantet et truende frø for fremtiden til landet.

Evangeliske kirker opplevde vekst mellom 2000 og 2008, og det er anslått at over 12 000 mennesker nå bekjenner troen på Jesus Kristus. Konvertering og trosfrihet er sikret i grunnloven, og i 2007 ble protestantisk kristentro offisielt anerkjent i loven om religiøse rettigheter og friheter. Mange i Kosovo er generelt åpne for evangeliet, men nye troende opplever imidlertid press fra sine familier og tidligere venner.

Inspirasjon til bønn

  • Be for de mange unge som emigrerer til Vest-Europa i jakten etter et bedre liv. Må de bli kjent med Jesus på sine reiser.
  • Be for nyetablerte kirker i Kosovo og for de mange kommuner og landsbyer som ennå ikke har en evangelisk kirke. Ved siden av kosovo-albanere er også serbere, bosniaker, tyrkere, goranere, romfolk, ashkaliere og balkanegypterne hjemmehørende i Kosovo. Mange av disse folkegruppene regnes som «unådde». Be for flere kristne arbeidere.
  • Be for fred i nord i Kosovo der det er økende konflikt med Serbia. Ekte fred og forsoning gjennom Jesus er nødvendig.

Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.

Romerne 5,1
Del med andre ...