Dag 12 • 21. mars • Gjestearbeidere fra Tadsjikistan

Rasul satt på en kafe i Dusjanbe, Tadsjikistan, og tenkte over jobbtilbudet fra Tyskland om å plukke bær. Han hadde vært arbeidsledig siden han sluttet på skolen for ett år siden, og han kjedet seg og var frustrert over ikke å ha noen inntekt. Jobben ville bli en mulighet til å reise og å tjene litt penger. Men han hadde også hørt om folk som arbeidet utenlands som ble lurt til å jobbe for lite eller ingen lønn. Rasul bestemte seg for å gå til moskeen og spørre andre om råd, siden han visste at mange av dem hadde jobbet utenlands tidligere.

Tadsjikistan er et av de fattigste landene i Sentral-Asia. Mange tadsjiker er arbeidsledige og søker jobb utenlands, som i Russland, og i de senere årene, Vest-Europa. De rekrutteres til arbeid i ulike bransjer, som bygningsbransjen, landbruk eller serviceyrker.

Dette kan gi dem muligheter til å tjene penger til familiene sine, men de kan som regel ikke jobbe innen deres opprinnelige yrke, eller bruke utdanningen sin. Det er også mange muligheter for at gjestearbeidere blir ofre for skruppelløse rekrutteringsagenter og arbeidsgivere som utnytter deres situasjon. Noen ender opp med å jobbe lange dager for lite lønn, men de ønsker ikke å snakke om at de blir utnyttet av frykt for å bli sendt hjem.

Tadsjikistan er 99 % muslimsk. Det er en minoritet med russisk ortodokse kristne og andre religiøse grupper, men regjeringen er sekulær og holder streng kontroll over religiøse aktiviteter i landet.

Inspirasjon til bønn

  • Be for tadsjikiske muslimer som leter etter arbeid utenlands, be om at de må finne lovlig arbeid så de kan støtte familiene og be om at den økonomiske situasjonen i Tadsjikistan må bedre seg, slik at tadsjikere ikke trenger å forlate familiene sine for å jobbe.
  • Be om at muslimer i Tadsjikistan skal komme til tro på Jesus.
  • Be om at tadsjikiske muslimer som er utenlands skal møte kristne venner og få høre evangeliet gjennom dem.

Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.

Johannes 6,27
Del med andre ...