Dag 11 • 20. mars • Tigrayene i Etiopia

Amina er glad for hver telefonsamtale hun får fra sine tvillingsønner langt unna, i hovedstaden Addis Abeba. I lang tid hadde hun ingen kontakt med dem. I løpet av den to år lange opprørskrigen ble hjemtraktene hennes i Tigray-provinsen helt nord i Etiopia avskåret fra omverdenen. Krigen mellom de regionale myndighetene og den etiopiske hæren kostet mer enn en halv million mennesker livet og rammet Tigray-provinsen hardt.

Da Amina innså at krigen var i ferd med å bryte ut, sendte hun sønnene til hovedstaden, som ligger langt unna. De fant fram og kom seg i trygghet. Amina hadde allerede overlevd mange kriser i livet sitt. Hun var født som muslim og giftet seg med en eldre mann da hun var ung. En dag fikk hun en bibel, og hun begynte å lese i den i skjul. Men da mannen hennes oppdaget det, skilte han seg fra henne. Han ville ikke lenger ha noe med henne og sønnene å gjøre. Siden da har Amina vært en modig Jesus-etterfølger som deler troen sin.

På grunn av dette har hun møtt mye fiendtlighet og forfølgelse, men også ledet mange til Jesus. Amina sier: «Veien var vanskelig, og å følge Jesus har forårsaket mye lidelse. Men Gud er trofast, og han har gitt meg en oppgave. Jeg får lov tilå dele evangeliet med muslimer.»

Størsteparten av befolkningen i Tigray er ortodokse kristne (muslimer utgjør omtrent 5–10 % av befolkningen). Men øst i provinsen, hvor Amina bor, er det mange muslimer. Historisk sett har området vært en inngangsport for islam inn i regionen – og til hele Afrika. Evangeliske kristne og kirker utgjør en svært liten minoritet.

Inspirasjon til bønn

  • Be om at det blir fred, og at man kan finne en god og varig løsning på konflikten i Etiopia.
  • Be om at kirker i Tigray må vokse, og at troende modig må dele troen på Jesus.
  • Be om at kvinner som Amina kan være rollemodeller for andre kvinner.

En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn.

Joel 3,1
Del med andre ...