Dag 13 • 22. mars • Afghanske flyktninger i Tadsjikistan

Afghanere har flyktet fra hjemlandet i årevis, men særlig de siste årene, siden Taliban nå er helt åpne om at de forfølger og dreper dem de ikke aksepterer. Tadsjikistan var et av landene som var villige til å ta imot afghanske flyktninger, og i fjor bodde det 5 000 av dem i landet. Mange av disse har vært i Tadsjikistan i 5 eller 10 år eller lengre. Disse afghanerne er fra alle store etniske grupper i hjemlandet (pashtunere, hazaraer, tadsjikere, usbekere, osv.), og de praktiserer islam.

Tadsjikistan tilbyr trygghet, men ikke så mye mer. Mange flyktninger har knapt noe liv der, de bare eksisterer. På tross av det tette kulturelle og språklige slektskapet, har de ikke noe særlig håp om å få et stabilt liv i Tadsjikistan. Omtrent 80 % av menn og kvinner er arbeidsledige, utdanningen fra hjemlandet blir ikke anerkjent i Tadsjikistan, det er svært lite materiell støtte fra vertslandet, og det er ingen utsikter om å få statsborgerskap. Flyktningene lider av traumer fra forfølgelse og flukt, depresjon, håpløshet, fattigdom og en allestedsnærværende frykt for å bli sendt tilbake til hjemlandet. For de få Jesus-etterfølgerne blant dem (man regner med omtrent 300-400), kan du legge til utestengelse og avvisning – særlig fra deres egen familie.

De som kan, ønsker å forlate landet, helst til Canada eller USA. For å gjøre dette, trenger de en sponsor som er villig til å ta kostnadene og gå god for dem når de ankommer sitt nye hjemland. Nesten alle flyktningene satser alt på denne muligheten, men det er en lang og vanskelig vei å gå.

Inspirasjon til bønn

  • Be om at Gud må gi flyktningene håp for framtiden.
  • Be om at de som lider av traumer må få hjelp og helbredelse.
  • Be om utholdenhet og trygghet for Jesus-etterfølgere som opplever avvisning.

Men jeg er hjelpeløs, jeg lider,
Gud, hjelp meg og vern meg!

Salme 69,30
Del med andre ...