Dag 23 • 13. april • Afghanistan

Siden Taliban tok kontroll over Kabul i august 2021, har spenningen mellom ulike folkegrupper i Afghanistan vokst. Det er over et dusin etniske grupper i Afghanistan, alle med eget språk, tradisjon, verdier og retninger innen islam. Taliban, som i hovedsak er pashtunere, dominerer over alle de andre etnisitetene.

Fortsett å lese Dag 23 • 13. april • Afghanistan

Dag 21 • 11. april • Pakistan

Utdanning og samfunnsutvikling forvandler landsbyene spredt blant de høye fjellene nord i Pakistan. Verdighet og drømmer stiger som morgensolen over fjelltoppene og gjennomborer mørket i isolerte daler, mens kvinner og jenter går på skole og får muligheter som tidligere ikke var tilgjengelige for dem. Innsatsen til Guds rikes arbeidere bærer frukt, og fra skjulte landsbyer kommer disse vitnesbyrdene:

Fortsett å lese Dag 21 • 11. april • Pakistan

Dag 9 • 30. mars • Afghanere i India

Det er anslagsvis 20 000 afghanere i India, og de fleste er flyktninger i eller rundt Delhi. Mange venter på oppholdstillatelse for andre land, mens andre allerede har fått avslag. De kan ikke skaffe seg arbeid på lovlig vis i India, og det er vanskelig for deres barn å gå på indiske skoler.

Fortsett å lese Dag 9 • 30. mars • Afghanere i India

2022 • Dag 25 • 26. april • Mirpuri-pahari-folket i Storbritannia

Mirpur-distriktet ligger i Azad Kashmir, et selvstyreområde under Pakistan. Folket fra Mirpur er tradisjonelt sjømenn og det gjorde at de først kom i kontakt med det britiske imperiet. På 1960-tallet ble en stor demning bygd i Mirpur. Den la store områder med dyrket mark under vann og over 100 000 innbyggere måtte flytte. Mange brukte erstatningen de fikk til å emigrere til Storbritannia, der det var mangel på arbeidskraft. De fleste av disse innvandrerne hadde tenkt å være der bare noen år. Men mange ble, og i dag har omtrent 70 prosent av alle britiske pakistanere bakgrunn fra Mirpur. Dette har ført til at mirpuri er det nest største språket i Storbritannia.

Fortsett å lese 2022 • Dag 25 • 26. april • Mirpuri-pahari-folket i Storbritannia

2022 • Dag 24 • 25. april • Da vi ba for India

Den alle første utgaven av 30 dagers bønn for muslimer ble utgitt i India i 1992. Offisielt er andelen av kristne i Indias befolkningen ca. 2,5 prosent, nå som da. Men forskning i privat regi peker mot betydelig vekst. Det er hovedsakelig indiske menigheter som står for den kristne aktiviteten i landet, ettersom styresmaktene i økende grad er skeptiske til, ja endatil fiendtlig innstilt mot, initiativ utenfra. Noen forskere rapporterer at andelen kristne i landet er nærmere 4 prosent. Dette er fremdeles en liten minoritet, men ikke ubetydelig gitt at India har verdens nest største befolkning, og plasserer India blant de 25 land i verden med flest kristne.

Fortsett å lese 2022 • Dag 24 • 25. april • Da vi ba for India

2022 • Dag 17 • 18. april • Balutsjerne i det østlige Pakistan

Unådde og uberørte

Anwar sukket i det han spiste siste rest av khaddi kebab – en tradisjonell balutsjisk rett der en hel sau er fylt med ris, og stekt i en kokegrop. Solen går ned over fjellene og Anwar gjør seg klar for kveldsbønnen i håp om at det vil bringe fred til hans urolige tanker. Han er bekymret for nyhetene om et militært angrep i en landsby i nærheten. Konen hans er gravid, og han er bekymret for fødselen. Om barnet skulle overleve, er han bekymret for hva slags muligheter det får når det ikke er skole og de ikke ser noen ende på konfliktene som bare ser ut til å gjøre livet vanskeligere.

Fortsett å lese 2022 • Dag 17 • 18. april • Balutsjerne i det østlige Pakistan

2021 – Dag 23 – 5. mai – Dhaka, Bangladesh

Antall muslimer: 19 000 000 

Vi har inkludert to artikler om Dhaka i denne utgaven på grunn av hvor strategisk det er å be for denne byen. (Red. anm.) 

Dhaka er hovedstaden i Bangladesh og en av de tettest befolkede storbyene i verden. Mange innbyggere flyttet til Dhaka fra landsbygdområder i håp om å skaffe seg arbeid og utdanning. Og arbeid finnes det mye av, men forholdene er ekstremt utfordrende. 

Fortsett å lese 2021 – Dag 23 – 5. mai – Dhaka, Bangladesh

2021 – Dag 19 – 1. mai – Karachi, Pakistan

Antall muslimer: 15 000 000 

Karachi ligger ved kysten i det sørlige Pakistan og er kjent som landets økonomiske senter. Karachis innbyggere kommer fra vidt forskjellig bakgrunn. I årevis har folk forlatt sine hjemtrakter på leting etter bedre jobbmuligheter. Man kan finne representanter fra nesten alle Pakistans 400 unådde folkegrupper blant Karachis befolkning. I tillegg har store mengder flyktninger fra Afghanistan og Bangladesh slått seg ned i Karachi. 

Fortsett å lese 2021 – Dag 19 – 1. mai – Karachi, Pakistan

2021 – Dag 10 – 22. april – Dhaka, Bangladesh

Talet på muslimar: 19 000 000 

Bengalske muslimar er ei av dei største unådde folkegruppene på jorda og dei fleste av dei bor i Bangladesh. Hovudstaden Dhaka er ein megaby som husar rundt20 million innbuarar, ein av dei metropolane i verda som veks fortast. Mest 90 % av innbuarane er muslimar. 

Fortsett å lese 2021 – Dag 10 – 22. april – Dhaka, Bangladesh

2021 – Dag 9 – 21. april – Multan, Pakistan

Talet på muslimar: 2 000 000 

Suriya bor i Multan, i storleik den sjuande byen i Pakistan. Stordelen av dei 2 million innbyggjarane er muslimar. Denne byen ligg i provinsen Punjab, kjend som ‘landet med dei fem elvane’. Men Multan er òg kjend for støv, ekstrem varme, tiggarar, og mange graver for heilage sufi-muslimar. Kvar dag kjem det pilegrimar i hopetal til Rukn-i-Alam, det vidgjetne mausoleet i byen. Dei vonar at dei der finn svar på sine bøner om det dei treng. 

Fortsett å lese 2021 – Dag 9 – 21. april – Multan, Pakistan