2023 • Dag 21 • 11. april • Pakistan

Utdanning og samfunnsutvikling forvandler landsbyene spredt blant de høye fjellene nord i Pakistan. Verdighet og drømmer stiger som morgensolen over fjelltoppene og gjennomborer mørket i isolerte daler, mens kvinner og jenter går på skole og får muligheter som tidligere ikke var tilgjengelige for dem. Innsatsen til Guds rikes arbeidere bærer frukt, og fra skjulte landsbyer kommer disse vitnesbyrdene:

«Det er et mirakel at dere har reist så langt for å være med oss og hjelpe oss med å forbedre livene våre. Vi er nå en del av samfunnet, ikke lenger utenforstående.»

«Som far er jeg så fornøyd. Datteren min er godt respektert og vil være en stor bidragsyter til samfunnet. Før trodde vi at det var synd å sende døtrene våre på skole, men nå har vi lært at det ikke er det – det er et privilegium og en velsignelse.»

«Jeg klarte ikke engang å skrive navnet mitt. Nå kan jeg skrive navnet mitt, og telle til 100! Jeg visste ikke hvordan jeg skulle lese riktig dose medisin for å gi barna mine, men nå kan jeg lese, og jeg vet mer om helse og hygiene. Og (sagt med et lurt smil) jeg kan skrive navnet til mannen min også!»

«Jeg ble fortalt at jeg som den religiøse lederen jeg er, måtte holde meg til jobben min. Folket mitt var imot at utenforstående kom og at jenter fikk skolegang. Jeg sto alene da jeg ønsket dere velkommen til samfunnet vårt. Nå sier de takk. De ser frukten.»

Inspirasjon til bønn

  • Be om økt åndelig åpenhet i disse samfunnene og om beskyttelse og frimodighet for arbeidere som deler evangeliet. Det er den sanne kilden til forvandling.
  • Be for ferdigstillelse av en bibeloversettelse til det lokale språket, og at Bibelen blir tilgjengelig for de som nylig har lært å lese.
  • Be Gud om å reise opp rettferdige ledere i Pakistan som oppmuntrer til utvikling i de mest avsidesliggende regionene.

Den vise skal lytte og øke sin lærdom, den kloke lære å bruke sin tanke.

Ordspråkene 1,5

Foto: Hashoo Foundation USA/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Del med andre ...