2023 • Dag 20 • 10. april • Burkina Faso

I Burkina Faso besøkte en nyvalgt evangelisk biskop og hans team lokale myndigheter og ledere for andre kirkesamfunn i området for å presentere seg og etablere gode relasjoner. De ville også besøke muslimene, som et bidrag til den pågående religiøse dialogen.

Biskopen dro til moskeen på en fredag, fordi da ville flest muslimer være samlet. Etter fredagsbønnen, ble de tatt imot og ledet inn i moskeen. Imamen ønsket dem velkommen og spurte om årsaken til besøket.

«Vi har kommet for å introdusere vårt nye team og uttrykke vårt ønske om å ha et godt samarbeid med muslimene her,» svarte biskopen. Burkina Faso er plaget av terrorgrupper som sprer frykt, og radikale som prøver å splitte befolkningen. Men de fleste blant folket ønsker fred og er takknemlige for ledere som arbeider for sosial enhet.

Biskopen holdt en oppmuntrende tale til forsamlingen og sa, «Vi har så mye til felles, vi bor alle i vårt felles hjemland Burkina Faso». Han ga imamen en bibel som ble mottatt med respekt. Imamen sa, «Dette er den beste gaven vi har mottatt i dag, fordi det er Guds Ord. Dette er en hellig bok. Denne Bibelen er verdt mer enn penger.»

Inspirasjon til bønn

  • Be for dem som arbeider for fred og enhet i Burkina Faso.
  • Be om at kristne skal få muligheter til å tilby Bibler til sine muslimske venner.
  • Be om at Jesus skal åpenbare seg for muslimer når de leser i Bibelen.

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  … i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Johannes 1,1–5

Foto: Alfonso Castellanos/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Del med andre ...