2023 • Dag 9 • 30. mars • Afghanere i India

Det er anslagsvis 20 000 afghanere i India, og de fleste er flyktninger i eller rundt Delhi. Mange venter på oppholdstillatelse for andre land, mens andre allerede har fått avslag. De kan ikke skaffe seg arbeid på lovlig vis i India, og det er vanskelig for deres barn å gå på indiske skoler.

En gruppe lokale kristne viser troen i handling og hjelper afghanske familier. De gir opplæring i matematikk, engelsk og data, og tilbyr yrkesopplæring som kan gi bedre arbeidsmuligheter. De deler også ut mat og hygieneprodukter.

I tillegg til praktisk hjelp, får flyktningene også tilbud om bibelstudier på flere afghanske språk. En kristen leder rapporterer, «Vi har fått bygge gode relasjoner med disse folkene, og det har gjort det mulig å dele evangeliet. Be gjerne om at flere familier kan få et møte med Jesu kjærlighet gjennom våre medarbeidere.»

Både muslimer og kristne er minoritetsgrupper i India, selv om den muslimske befolkningen i India er blant verdens største. Framveksten av hinduistisk nasjonalisme har ført til konflikter og vold rettet mot begge gruppene de siste årene. Stabiliteten i hele landet er truet.

Inspirasjon til bønn

  • Be for fred i India – at myndighetene skal fremme religionsfrihet og at de ulike gruppene skal ha en fredelig sameksistens.
  • Be for kristne som frimodig tjener Jesus og viser hans kjærlighet til muslimer i India.
  • Be for muslimske flyktninger og andre muslimer i India. Må mange får et møte med Jesus og begynne å følge ham.

 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg …»

Matteus 25,34–35

Foto: European Union/ECHO/Pierre Prakash, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Del med andre ...