2023 • Dag 8 • 29. mars • Burkina Faso

Afrika har sett kraftig kirkevekst i mange år. Innen 2060 vil trolig minst 40 prosent av verdens kristne være i Afrika sør for Sahara. En studie anslår at Burkina Faso kommer til å ha den sterkeste vekstraten for antall kristne. Andelen muslimer ligger nå på rundt 62 prosent av befolkningen, men andelen av kristne øker stadig og er nå på rundt 22 prosent. Veksten skyldes delvis kristne innvandrere fra land som Syria og Libanon, men det er også mange mennesker med muslimsk bakgrunn som har begynte å følge Jesus.

Politiske konflikter har ført til religiøs vold og forsøk på å splitte landet. Men Burkina Faso har lenge hatt toleranse for religiøst mangfold, og det er vanlig med ekteskap mellom ulike religiøse grupper.

Aziz og Esther er et slikt ektepar. De ble kjent på universitetet og har nå vært gift i over 11 år, til tross for innsigelser fra deres familier. Da de giftet seg var Aziz muslim og Esther kristen. Senere, da deres første barn ble født, måtte de ta seg flere alvorlige samtaler om tro og hva de skulle lære bort til sine barn. Det at Esther trofast fortalte bibelhistorier til barna og lærte dem om Jesus talte også til Aziz. Før deres tredje barn ble født bestemte også Aziz seg for å følge Jesus.

Inspirasjon til bønn

  • Be for menighetene i Burkina Faso. Må de ha god disippelgjøring slik at kirkeveksten også viser seg i økt modenhet og evne til å nå ut til deres muslimske landsmenn.
  • Be for muslimer som er gift med kristne. Må deres ektefellers kjærlighet og livsførsel gjøre at også de vil følge Jesus.
  • Be for fred i Burkina Faso, og at religionsfriheten og kirkeveksten må fortsette.

Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.

Apostlenes gjerninger 9,31

Foto: Erik Montfort/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Del med andre ...