2023 • Dag 7 • 28. mars • Surinam

«Kom inn, kom inn!» ropte Sarah til naboene sine. Folk hilste på hverandre og sa, «Velsignet id,» mens søtsaker ble sendt rundt. Barn viste fram sine nye leker til sine venner, tenåringene gjorde seg klar til å dra inn til feiringen i sentrum, og maten ble forberedt til gatefesten de skulle ha senere. Alle blir med i id-feiringen i Surinam – et lite land med mange kulturer.

Surinam er det minste uavhengige landet i Sør-Amerika, men har høyest andel muslimer av alle land i hele Amerika. Muslimer er en integrert del av Surinams flerkulturelle samfunn, der det snakkes 14 ulike språk.

Av en befolkning på 600 000 er omtrent halvparten kristne. Blant resten finnes ulike folkereligioner, hinduisme og de som ikke er religiøse. Muslimer utgjør en betydelig andel av befolkningen med sine 15 prosent. Id al-fitr er en offentlig høytidsdag, og det er vanlig at folk fra andre bakgrunner er med på feiringen. Selv om det er mye vennlighet og toleranse, finnes det også spenninger og konflikter mellom ulike minoritetsgrupper.

Mange av muslimene i Surinam er etterkommere av arbeidere på tvangskontrakt som kom fra Sør-Asia og Indonesia på 1800-tallet for å erstatte afrikanske slaver i britiske kolonier. Muslimsk kultur fra disse regionene gjenspeiles i dagens Surinam, men det finnes også grupper av muslimer fra Afghanistan og Afrika.

Inspirasjon til bønn

  • Mangfold i samfunnet kan skape skiller og konflikt, og Surinam er intet unntak. Be om fred blant folkegruppene i Surinam.
  • Be om at muslimer i Surinam kan få et møte med Jesus og følge ham.
  • Be for kristne i Surinam. Må de virkelig få vise Guds nåde og Jesus kjærlighet.

Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. 

Åpenbaringen 14,6

Foto: Laig/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

Del med andre ...