2022 • Dag 25 • 26. april • Mirpuri-pahari-folket i Storbritannia

Mirpur-distriktet ligger i Azad Kashmir, et selvstyreområde under Pakistan. Folket fra Mirpur er tradisjonelt sjømenn og det gjorde at de først kom i kontakt med det britiske imperiet. På 1960-tallet ble en stor demning bygd i Mirpur. Den la store områder med dyrket mark under vann og over 100 000 innbyggere måtte flytte. Mange brukte erstatningen de fikk til å emigrere til Storbritannia, der det var mangel på arbeidskraft. De fleste av disse innvandrerne hadde tenkt å være der bare noen år. Men mange ble, og i dag har omtrent 70 prosent av alle britiske pakistanere bakgrunn fra Mirpur. Dette har ført til at mirpuri er det nest største språket i Storbritannia.

Mirpuri-pahari er et lavstatusspråk uten skriftspråk, men det er overraskende godt bevart gjennom generasjoner i Storbritannina. Det er bedre bevart der enn i opprinnelseslandet. Mirpurene er sunnimuslimer, men de praktiserer en form for folkeislam der frykt for onde ånder (jinn) er fremtredende. De bruker også amuletter og «magiske menn», kjent som pirer.

Mirpurene teller nå 900 000 i Storbritannia, men veldig få tror på Jesus. Etter over 50 år er det snakk om kanskje 30 troende, ut ifra det vi kjenner til. De fleste av disse lever som hemmelige etterfølgere av Jesus i frykt for å bli avvist av sine egne. Det er bare en håndfull troende i Azad Kashmir, og det er uforståelig for mirpurene at en av deres egne skulle bli kristen.

Mirpurene i Storbritannia lever tett sammenvevd, trenger ikke hjelp utenfra og har vist motstand mot evangeliet. Derfor er de blitt oversett og unngått av britiske menigheter. De er rett foran nesen, men «usynlige», og andre grupper som er lettere å nå har fått mer oppmerksomhet.

Inspirasjon til bønn

  • Be for utvikling av ressurser – så som lydbøker, podkaster, videoer og kreativ bruk av sosiale medier – for å nå mirpuri-pahari-folket i Storbritannia og Azad Kashmir med evangeliet. (Hebr 4,12)
  • Be om at britiske menigheter skal bli oppmerksomme på og velsigne mirpurene blant seg. (1 Joh 4,7-12)
  • Be velsignelse over mirpuri-pahari-folket i Storbritannina. Må de få kjenne fred og finne frelse i Jesus. (Joh 14,27)
Del med andre ...