2022 • Dag 24 • 25. april • Da vi ba for India

Den alle første utgaven av 30 dagers bønn for muslimer ble utgitt i India i 1992. Offisielt er andelen av kristne i Indias befolkningen ca. 2,5 prosent, nå som da. Men forskning i privat regi peker mot betydelig vekst. Det er hovedsakelig indiske menigheter som står for den kristne aktiviteten i landet, ettersom styresmaktene i økende grad er skeptiske til, ja endatil fiendtlig innstilt mot, initiativ utenfra. Noen forskere rapporterer at andelen kristne i landet er nærmere 4 prosent. Dette er fremdeles en liten minoritet, men ikke ubetydelig gitt at India har verdens nest største befolkning, og plasserer India blant de 25 land i verden med flest kristne.

Islam rangeres som den nest største religionen praktisert i India. 15 prosent av befolkningen er muslimer. Det vil si at det finnes omtrent 200 millioner muslimer i India, noe som betyr at India er på andreplass på listen over land med flest muslimer, bare slått av Indonesia.

Indiske kristne har møtt enorme utfordringer og lidd betydelige tap det siste året mens covid-19 har herjet. En pastor i det nordøstlige India beskriver hvordan hans team tenkte nytt for å tjene bengalske muslimer rammet av pandemien i deres område. Da nedstengningen forhindret arbeidet de drev til daglig skaffet deres team mat, bolig og nødhjelp for å møte behovene til tusenvis av mennesker som flyktet fra byene til landsbyene de hørte hjemme i. Resultatet av deres overgivelse til å tjene ble dannelsen av nye felleskap blant noen muslimske folkegrupper i Bengal som tidligere har vært meget vanskelig å nå. Nye disipler ble døpt, og det er blitt en større åpenhet blant de uberørte muslimske nabolagene enn noen gang tidligere.

Inspirasjon til bønn

  • Be om fred for India. Den pågående konflikten mellom hinduer og muslimer forhindrer utvikling og fremskritt på andre områder. (Sak 8,12a)
  • Det er fremdeles mange unådde muslimske folkegrupper i India. Be om at de får anledning til å høre evangeliet, og at de åpner hjertene sine til budskapet om Jesus. (2 Pet 3,9)
  • Be om visdom for indiske kristne slik at de kan bringe velsignelse til landet og være gode modeller som demonstrerer hvem Kristus er for nasjonen. (Fil 4,8-9)
Del med andre ...