2022 • Dag 23 • 24. april • Ja’alin-folket i Sudan

Unådde og uberørte

Ja’alin-folket stammer fra en av verdens eldste kjente sivilisasjoner. Deres slektstavle kan føres tilbake til profeten Muhammed og de var opprinnelig nubiere som ble innlemmet i den arabiske kulturen. I dag er ja’alin-folket den største gruppen av arabere i Sudan.

Ja’alin-folket (eller ga’alin-folket, en av flere alternative stavemåter) er et folk på fire millioner som tradisjonelt bodde langs Nilens bredder i det nordlige Sudan. I det tørre og varme klimaet drev de fra gamle tider med jordbruk her, men nå har mange flyttet til storbyene selv om de har sterke bånd til både landsmenn og deres tidligere hjemtrakter. For det meste gifter de seg innad i stammen og bor i ja’alin-folkets egne bydeler.

Mange medlemmer av ja’alin-folket legger stor vekt på identitet. Men enda viktigere enn deres arabiske etnisitet er dette at de regner Muhammed som sin stamfar. Det å være arabere er likevel viktig. De har tross alt tatt til seg det arabiske språket, kulturen og sunni-islam. Utenfor Sudan blir ja’alin-folket betraktet som «afrikanere» fordi de identifiseres med kontinentet Afrika. Uansett hvem de enkelte klanene identifiserer seg selv med er ja’alin-folket betydningsfullt for spredningen av evangeliet i Sudan, fordi de er så tallrike og innflytelsesrike.

På listene over unådde og uberørte folkegrupper er ja’alin-folket en av de mest tallrike uten Jesus-troende eller menighetsplantere blant seg. Det fins noen ressurser på språket deres som kunne blitt brukt for å formidle evangeliet til dem. Men de bor i ustabile og lutfattige områder hvor det å etablere utadrettet aktivitet byr på store utfordringer.

Inspirasjon til bønn

  • Be for de nødvendige ressursene og anledningene som kristne grupperinger i området trenger for å kunne gjøre ja’alin-folket til disipler. (Apg 1,8)
  • Be at ja’alin-folket, som har mye innflytelse, kan være fredsstiftere i regionen. (Jak 3,17-18)
  • Be at ja’alin-folket kan «gå i lære hos Kristus», og oppdage sin nye identitet i Kristus. (Ef 4,20-24)
Del med andre ...