2023 • Dag 23 • 13. april • Afghanistan

Siden Taliban tok kontroll over Kabul i august 2021, har spenningen mellom ulike folkegrupper i Afghanistan vokst. Det er over et dusin etniske grupper i Afghanistan, alle med eget språk, tradisjon, verdier og retninger innen islam. Taliban, som i hovedsak er pashtunere, dominerer over alle de andre etnisitetene.

Diar og Aziz jobber på samme kontor. Diar er pashtuner, en gruppe som løfter fram tradisjoner innen familien og stammen, og følger forventingene og press fra stammen. Som de fleste pashtunere, tar han alltid avgjørelser basert på sin stammes tanker og idealer.

Aziz er tadsjiker, og folket hans bor i fjellene. De forsvarte sin frihet under den første tiden med Taliban-styre og yter nå motstand igjen. Over flere år har mange på begge sider av konflikten mistet livet. Helt fra barndommen har Aziz vært vant til å sloss for friheten og rettighetene til folket han tilhører. Han har mistet så mange slektninger og venner at han har sluttet å sørge over dem.

På kontoret har forskjellene gradvis ødelagt relasjonen mellom Diar og Aziz. De misforstod spøker, og enkle spørsmål ble misforstått og tatt som personlige fornærmelser. Kulturene deres har lært dem at hevn er en måte å beskytte seg på og få både anerkjennelse og rettferdighet. Både Diar og Aziz tenkte hevn i stedet for fred.

Men så hørte de om Jesus Kristus, og om tilgivelse. Og begge bestemte seg for å tilgi hverandre og jobbe for fred i deres land.

Inspirasjon til bønn

  • Be for de ulike etniske gruppene i Afghanistan. Be om fred og enhet for nasjonen.
  • Be om at flere muslimer i Afghanistan skal finne Jesus, fredsfyrsten.
  • Be om den friheten Jesus gir for de ulike stammene og folkegruppene.

Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Johannes 8,36.

Foto: Todd Huffman/Flickr (CC BY 2.0)

Del med andre ...