Dag 14 • 23. mars • Munji-folket i Afghanistan

Munji-folket er ismaeli-muslimer som bor i fjellene i Afghanistan. I århundrer har de levd i den samme dalen med sitt eget språk og sin egen identitet. Folket lever av jordbruk og dyrehold. De er sterkt preget av tiår med krigføring. Fattigdom og dårlige veier gjør tilgangen på medisin, utdanning og næringsrik mat vanskelig. Folket er preget av håpløshet med tanke på framtiden og frykt for nåtiden.

Om sommeren tar de med seg flokkene sine til beitemarkene høyt opp i fjellene. Her nyter de en tid med overflod, med nok mat for både folk og fe, omgitt av naturens skjønnhet i de vakre fjelldalene. I tillegg til de muslimske høytidene, er det flere lokale festivaler gjennom året. Dette fører folket sammen, og de feirer hendelser som ertehøsten og den tradisjonelle nyttårsaftenen.

Det er ingen kjente fellesskap av munji-troende. De fleste har ikke tilgang til Bibelen på sitt eget språk. Men Gud har ikke glemt munji-folket. En munji-mann hadde en drøm hvor han så Jesus løftet høyt opp i stråleglans. Han holdt en bok og kontrollerte regnet og stormen. Denne drømmen ledet mannen på en lang reise for å finne «boka om Jesus» og å lære sannheten om Jesus. Be om at andre som ham vil legge ut på en reise for å bli kjent med Jesus og hans velsignelser.

Inspirasjon til bønn

  • Be for munji-folkets daglige behov, midt i deres fattigdom og manglende tilgang på helsetjenester og utdanning.
  • Be om frihet fra rusmidler og annen avhengighet, og for ekte håp for framtiden.
  • Be om at Guds ord skal bli lest og æret i hvert hjem og at de gode nyhetene om Jesus Kristus skal gi dem liv og en ny dag.

Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider.

Johannes 5,17
Del med andre ...