Dag 5 • 14. mars • Urdu-talende muslimer

India har en mangfoldig muslimsk befolkning som består av forskjellige etniske grupper, inkludert bengalere, tamiler, malayaliere, gujaratere og mange andre. Hver gruppe har sitt eget språk og sine unike kulturelle og religiøse praksiser. Den mest dominante muslimske gruppen i India er urdu-talende muslimer som hovedsakelig er konsentrert nord i landet. 

Den urdu-talende muslimske kulturen er mangfoldig, da urdu snakkes av muslimer i ulike regioner og land som India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran og deler av Midtøsten. Kulturen er sterkt påvirket av islamske tradisjoner og verdier, men innlemmer også lokale skikker og tradisjoner. Urdu-litteratur, poesi, musikk og mat er viktige elementer av kulturen.

Det er vanskelig å anslå et folketall for urdu-talende, fordi de er spredt over mange regioner og land. Derimot er det estimert at rundt 65 prosent av Pakistans muslimer har urdu som sitt førstespråk, og det er også betydelige grupper av urdu-talende muslimer i India, Bangladesh og Afghanistan. Totalt sett er det anslagsvis 230 millioner over hele verden som snakker urdu.

Under delingen av Britisk India i 1947 var det mange urdu-talende muslimer som migrerte til India fra dagens Bangladesh (tidligere Øst-Pakistan). De har imidlertid møtt utfordringer med å få statsborgerskap og møtt diskriminering ettersom de blir sett på som utenforstående. Med en økning i hindu-nasjonalisme i India, har det muslimske samfunnet blitt ytterligere marginalisert. Vold og opptøyer rettet mot det muslimske samfunnet har økt og etterlatt urdu-talende muslimer med en følelse av usikkerhet og frykt for fremtiden.

Inspirasjon til bønn

  • Be om at denne store og stort sett unådde gruppen skal få muligheter til å høre evangeliet.
  • Be om at hinduer og muslimer skal få bo sammen i fred. Be også om at de kristne kan få være fredsskapere mellom dem.
  • Be om at urdu-talende i alle land får tilgang til evangeliet om Jesus der de bor.

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt».

Markus 16,16
Del med andre ...