Muligheter for å engasjere deg

Å elske muslimer er ikke bare for spesialister…

Nyttige kurs og nettverk

COME FOLLOW ME

 • Kom og følg meg er den norske oversettelsen av disippelkurset Come Follow Me.
 • Kurset er for nye troende med muslimsk bakgrunn, og stoffet er basert på induktiv studiemetode.
 • Den norske utgaven lanseres i Oslo 24. og 25. mai.
 • Ta kontakt på post@norme.no for mer informasjon om kurset og lanseringen.
 • Du finner også mer informasjon på nett: come-follow-me.org

TRO MELLOM VENNER

 • Et kursopplegg med seks samlinger om å leve ut troen i vennskap med muslimer
 •  få innsikt i islams historie, kultur og teologi
 • overvinn fremmedfrykt og andre barrierer
 • bygg varige vennskap med muslimer
 • finnes hos bokhandlere

AL MASSIRA

 • Al Massira (som betyr «reisen» på arabisk) er et videobasert verktøy utviklet i Midtøsten.
 • Al Massira er 13 undervisningsfilmer som er oversatt til en rekke språk, og blant annet tekstet til norsk.
 • Verktøyet er laget for grupper, gjerne bestående av både troende og ikketroende, som alle inviteres med på en reise gjennom Bibelen.
 • Finn ut mer på www.almassira.org
 • Der finner du også en promovideo.

MAHABBA – å elske muslimene

 • Mahabba betyr «kjærlighet» på arabisk. Hensikten er å bygge et nettverk av bønnegrupper på tvers av lokale menigheter, og å motivere vanlige kristne til å elske sine muslimske naboer i ord og handling.
 • Ta kontakt om du ønsker å starte en gruppe eller bli med i en gruppe.
 • mahabbanorge@gmail.com
 • www.mahabbanetwork.com

Forslag til lesing

I ILDOVNEN

 • av Tom Doyle, Lunde
 • Møt en ny generasjon kristne i Midtøsten. De nekter å gi etter for frykt og flykte, uansett hvor varmt det er i ildovnen. Alle historiene i boken er sanne, og de fleste det fortelles om er tidligere muslimer som nå elsker Jesus av hele sitt hjerte.

EN ÅPNET DØR

 • av Reema Goode, Hermon
 • Sterke personlige historier om guds mirakuløse verk i den muslimske verden. Reema tar oss med dypt inn i sitt arabiske nabolag for å vise oss hvordan Gud åpner dører. En oppmuntrende, oppløftende og til tider humoristiske førstehåndsberetning om lys i mørket.

FORUNDERLIG BARMHJERTIG

 • av Ole Christian Kvarme, Lunde
 • Setter vi grenser for nåden i egne liv og i møte med andre? Kvarme tar oss på meditative vandringer gjennom nådens landskap og åpner horisonten for fellesskap med fattige, fremmede og lidende, for enhet og mangfold blant kristne og et nytt møte med jøder, muslimer og mennesker av annen tro.

Støtt bønneaksjonen

Du kan gi en gave til bønneaksjonen internasjonalt og hjelpe oss å produsere bønnehefter på mange forskjellige språk.

www.pray30days.org/donate

«Den som tørster, skal komme til meg og drikke!» Joh 7,37

2019 – Bli med på festen – fortsett å be

Feiringen av Eid-al-Fitr kan fortsette i flere dager. Gaver utveksles, spesielle matretter blir tilberedt

Ingen vil faste dagen etter at Ramadan er over. Festen Eid-al-Fitr markerer slutten av Ramadan – den islamske hellige fastemåned. Den neste måneden, Shawwal, begynner ved solnedgang på Ramadans siste dag, samtidig med at nymånen kommer til syne. Den nøyaktige markeringen varierer fra sted til sted. Den første dagen i måneden Shawwal er den eneste dagen muslimene ikke har lov til å faste.

Du kan hilse verten din med: «Eid Mubarak» (Velsignet Eid)

Feiringen av Eid-al-Fitr kan fortsette i flere dager. Gaver utveksles, spesielle matretter blir tilberedt. Ulike kulturer har forskjellige tradisjoner for feiringen. Hvis du er invitert til en slik fest kan det være en god anledning for å bli bedre kjent. I så fall kan du hilse verten din med: «Eid Mubarak» (Velsignet Eid).

INSPIRASJON TIL BØNN:

 • Be om muligheter til å vise kjærlighet til muslimer rundt deg.
 • Be for, og vær generøs mot dem som du vet er Kristi tjenere blant muslimer. (Rom 12,13).
 • Når du er sammen med andre troende, husk å be for muslimer gjennom hele året og oppfordre dem til også å delta i bønneaksjonen «30 dagers bønn for verdens muslimer».

Les Christianity Today artikkelen: Should Christians Join Muslims in Breaking Ramadan’s Daily Fast?

2019 – Dag 30 (4. juni) – Vis gjestfrihet

En gruppe mennesker satt samlet rundt bordet med et stort fat med lammekjøtt, dadler, krem, grønnsaker og brød. Vi hadde alle kommet sammen for å feire den guddommelige «Kjærligheten».

Vi var flere lokale venner som kjente «Kjærligheten» som vi feiret, og så var det andre venner fra en rekke ulike land.  Alle som satt rundt bordet ble ønsket velkommen på tre forskjellige språk.

I sin velkomsthilsen sa verten: «Fordi denne feiringen er så viktig for oss, ønsker vi dere, våre venner, velkommen til å feire festen sammen med oss.» Han fortsatte med å fortelle historien om hvorfor feiringen av «Kjærligheten hos oss» har så stor betydning.

Han fortalte at selv om et lam ble slaktet til festmåltidet, var det egentlig ikke nødvendig. «Kjærligheten» ble til et offerlam som gjenopprettet det som var ødelagt.

«Vi bestemte oss for å feire i år», fortsatte han, «for å fortelle hverandre hvordan denne store ‘Kjærligheten’ personlig har forandret livet vårt.»

Etter å ha delt våre historier, koste vi oss med maten og deretter spilte vi spill sammen. Før de som var tilstede brøt opp, mottok hver enkelt en lommelykt som gave. På lykten var det skrevet ord som «Kjærligheten» selv har sagt: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, vil ikke gå i mørket, men ha livets lys.»

Denne feiringen fant sted i Vest-Afrika og er et godt eksempel på hvordan etterfølgere av Jesus kan dele sine egne feiringer og gjestfrihet med muslimske venner. En av gjestene sa til verten etter at festen var slutt: «Du vet, vi vokste opp og fikk høre at folk som deg er farlige, men vi har aldri tidligere hatt anledning til å høre hva du tror på. Samlingen her var en virkelig god opplevelse for oss.»

INSPIRASJON TIL BØNN:

 • Be Gud om inspirasjon om hvordan du kan vise gjestfrihet til muslimer i dine omgivelser.
 • Be for arbeidere i muslimske områder som deler slike feiringer av «Kjærligheten» med de rundt seg.
 • La deg inspirere av Joh 2,1-11 i dine bønner. 

2019 – Dag 29 (3. juni) – Europeiske innvandrere

Å snakke gjestfrihetens språk

På et fengsel i Vest-Europa, hvor rasisme, avvisning og potensialet for radikalisering er vanlig, har et par fengselsprester lagt til rette for relasjonsbygging og åpenhet. De rapporterer:

«Med en gruppe fanger har vi startet en samtalegruppe med kristne og muslimer, for å lytte til hverandres synspunkter og lære om hverandres åndelige reiser. En asiatisk fange, en praktiserende muslim, har en fantastisk evne til å bruke gjestfrihet for å sette an tonen på disse kveldene. Han kommer med en pose full av godsaker og passer på under hele møtet at hver enkelt har alt de trenger av te og kaker. Han passer også på at atmosfæren forblir trivelig og styrer samtalen unna temaer vi ikke ennå er klare til å diskutere. Hans intensjon er at muslimer og kristne skal bli venner og behandle hverandre med broderlig kjærlighet og respekt, til tross for våre ulikheter.»

Europeiske regjeringer har problemer med dagens migrasjonskrise og hvordan de skal takle de ulike kravene til befolkningen. Det finnes ingen enkle løsninger til spenningen som utløses av innvandring og multikulturalisme, men gjestfrihet går hånd i hånd med hvordan Jesus møter mennesker. Å åpne hjerter og hjem, og dele våre liv midt i denne rotete virkeligheten, er et språk muslimer forstår. De snakker dette språket flytende, selv bak murene i et fengsel.

INSPIRASJON TIL BØNN:

 • Be om at kristne skal ta på alvor ordene om å ta vel imot fremmede (Matt 25,34-40), ved å nå ut praktisk gjennom språkhjelp, leksehjelp, gjestfrihet osv.
 • Be om at myndigheter, hjelpeorganisasjoner og menigheter skal få visdom til å organisere og håndtere utfordringene rundt innvandring i Europa.
 • Tenk på historien i Luk 19,1-10 mens du ber for muslimer i Norge og resten av Europa.

2019 – Dag 28 (2. juni) – Hadhramier fra Jemen

Hadhramiene elsker å servere sin ettertraktede mørke akasiehonning

Hadhramiene kommer opprinnelig fra Hadhramaut, som betyr «dødens dal». Osama Bin Ladens far var herfra. Denne regionen i den østre delen av Jemen er svært isolert og uten gode muligheter til å høre evangeliet. I dette store guvernementet Hadhramaut praktiseres en av de mest konservative former for islam, og mange ekstremister kommer herfra.

Som fromme muslimer, berømte diktere og et vennlig folk, elsker de å servere sine gjester dadler, sin ettertraktede mørke akasiehonning og annen deilig mat.

Hadhrami-beduinene har gjennom handel og reising blitt velstående, og er nå spredt over hele den arabiske halvøya, i Saudi Arabia, Dubai, og den arabiske Gulfen. Hadhramiske forretningsfolk ble veldig innflytelsesrike i spredningen av islam til regionen og videre til Øst-Afrika, India og Indonesia.

I dag har den pågående krigen og problemer med islamistene ført til hungersnød i Jemen. Dette har stoppet handelsvirksomheten mellom de rike gulfstatene og Hadramaut i sørøstlige Jemen, og mange hadhramier har mistet jobben i gulflandene. De har begynt å søke mer frihet og ser til andre steder for løsninger.

Hamoudi er en viktig mann i landsbyen der han bor. Han så Jesus, Frelseren, i et syn, og begynte å følge Ham i hemmelighet. Å dele sin nye tro har ført Hamoudi i vanskeligheter, men han fortsetter å følge Jesus, med håp om å introdusere andre til det rike livet i Jesus.

INSPIRASJON TIL BØNN:

 • Krig og vold, hungersnød og kolera plager nasjonen Jemen. Be om en slutt på disse katastrofene.
 • Be om at menneskene fra denne «dødens dal» skal søke etter håpet om «liv og overflod». (Joh 10,10)
 • Be om at flere hadhramiske forretningsfolk skal få drømmer og visjoner om Jesus og bruke deres innflytelse til å spre evangeliet i denne regionen.

Toppfoto: Verdensarvbyen Shibam med Hadramaut-fjellene i bakgrunn. Byen er over 1700 år gammel og er kjent som «ørkenens Chicago» på grunn av sine høye leirehus. (foto: Jialiang Gao)

2019 – Dag 27 (1. juni) – Jordan – Regner med Guds belønning

En fremmed skal tas inn og få mat og husly i minst tre døgn

De opprinnelige innbyggerne i Jordan er nomadiske beduiner og mange av deres tradisjoner preger fortsatt kulturen i landet, blant annet når det gjelder gjestfrihet. Det er en uskreven regel at en fremmed skal tas inn og få mat og husly i minst tre døgn. I ei tid der priser på mat og drivstoff øker jevnlig, og med inntekter som forblir på det samme nivået, er dette en utfordring. Fattigdommen er økende.

Selv om flesteparten av befolkningen i Jordan på nesten 8 millioner er muslimer, er det en liten prosentandel kristne (rundt 2,5 til 4 %). Når det er sagt lever ofte kristne i Jordan i isolasjon fra muslimer. Når muslimer blir etterfølgere av Kristus opplever de sterkt press fra familien og samfunnet og blir regnet som forrædere. Æresdrap er ikke uvanlig.

Under Ramadan i Jordan ble vi invitert til store buffetmiddager hos muslimske venner. «Fatma, hvorfor er gjestfrihet så viktig for deg?» spurte jeg min venninne en gang.

Hun svarte: «På grunn av kulturelle og religiøse årsaker. For det første ville det vært en kulturell skandale ikke å være generøs ovenfor mine gjester. For det andre ønsker jeg å være gjestfri for å behage Gud. Spesielt under Ramadan er det en stor sjanse for at Gud vil tilgi oss våre synder, og våre gode gjerninger vil bli multiplisert hos Ham. Jeg forventer ikke noe igjen fra mine gjester – jeg ønsker ingen belønning i dette livet for min gjestfrihet. Jeg regner med belønning fra Gud!»

INSPIRASJON TIL BØNN:

 • Myndighetene trenger visdom for å håndtere økonomiske utfordringer og de mange flyktningene som oppholder seg i Jordan.
 • Jak 2,14-26 omhandler rollen mellom tro og gjerninger i den kristne troen. Be for menneskene i Jordan at de skal bli «hele», med både tro og gjerninger, slik Jakob beskriver det.
 • Kristne med muslimsk bakgrunn i Jordan trenger oppmuntring og visdom for å leve og dele sin tro.

2019 – Dag 26 (31. mai) – Kraftnatten

Laylat’l-Qadr, kjent som «Kraftnatten» eller «Skjebnenatten» er den 27. natten av Ramadan. Etter månekalenderen, begynner denne spesielle dagen ved solnedgang den 26. dagen og kan feires på forskjellige tider i ulike tidssoner.

Denne natten markerer natten da de første versene av Koranen skal ha blitt åpenbart for profeten Muhammed. Hvilke av nettene i Ramadan som er den riktige natten, er et spørsmål som inngående blir diskutert blant islamske lærde. De går ut fra at den skal være en oddetallsdag en av de ti siste dagene av Ramadan. Fordi natten regnes som så spesiell at en skal helst ikke gå glipp av den, vil noen muslimer gjør i’tikaf. Det betyr at de forblir i moskeen de siste ti dagene av Ramadan for å be og resitere Koranen og gjøre andre åndelige forpliktelser, som å gi almisser.

Hvorfor er denne natten så spesiell? En tror at tilbedelseshandlinger denne natten teller mer enn tusen måneder med de samme handlinger ellers. Synder blir mer sannsynlig tilgitt denne natten, og belønningene for gode gjerninger forventes å være betydelig større.

Noen muslimer tror at Gud bestemmer de troendes skjebne på «Skjebnenatten». Alt som skjer med deg og din familie i det kommende året blir bestemt denne natten. Dette er en motivasjon til å gjøre en ekstra innsats i tilbedelse og påkallelse.

INSPIRASJON TIL BØNN:

 • Muslimer søker Gud mer inderlig denne natten enn ellers i året. Be om at Jesus vil åpenbare seg gjennom drømmer og visjoner.
 • Hva tror du at muslimer ber Gud om på Skjebnenatten? Hva vil du bedt om? Bli inspirert av Matt 7,7-12.
 • Jesus lærte oss hvordan vi skal be i Matt 6,9-13. La oss som er med på denne bønneaksjonen rundt om i verden sammen be om at Guds rike må komme.

toppfoto: Behzad Alipour

2019 – Dag 25 (30. mai) – Turkmenerne fra Sentral-Asia

Det fins omtrent 8 millioner turkmenere, og ca. 5 millioner av dem bor i Turkmenistan i Sentral-Asia. Hovedstaden Asjkhabad, er fylt av flotte nye marmorbygninger. Men turkmenerne vet veldig lite om omverdenen, da landet er ekstremt isolert og informasjon er under streng kontroll. Kulturelt og religiøst sett er turkmenerne muslimer, og bare et fåtall følger Jesus. Den nasjonalistiske regjeringen utøver streng kontroll over menneskers liv.

Gülbibi og hennes tre små barn bor i en svært enkel ettroms leilighet. De deler bad med flere andre familier som bor i samme etasje. Gülbibi gikk nylig gjennom en vanskelig situasjon med sin mann som ikke klarte å forsørge familien. Han stjal den lille reserven hun hadde gjemt til nødstilfeller.

turkmensk pilav

Rundt denne tiden ba jeg for henne, og jeg ble minnet om å ta med til henne alle ingrediensene man trenger for å lage den nasjonale turkmenske retten, pilav. Gülbibi ble tydelig berørt av dette og insisterte på å servere meg te. I den turkmenske kulturen betyr dette å legge en voksduk på gulvet og sitte på teppet rundt den. Hun serverte varm grønn te i små kopper, søtsaker, brød, agurk, tomat og en yoghurtdressing, mens vi delte om liv og tro. Før jeg dro løftet vi hendene sammen mens jeg velsignet hjemmet deres og ba for dem.

INSPIRASJON TIL BØNN:

 • Ytringsfrihet og religionsfrihet ville gjøre det enklere for turkmenerne å søke etter skattene i Guds rike.
 • Den lille gruppen med troende er under tett overvåkning av myndighetene og trenger visdom og mot til å dele troen sin. Be som Jesus gjorde i Joh 17,20-23.
 • Turkmenere som ikke bor i Turkmenistan bor hovedsakelig i Afghanistan, Iran, Aserbajdsjan og Tyrkia. Be om at Jesu disipler skal spre seg blant denne folkegruppen, som i apostlenes dager.

2019 – Dag 24 (29. mai) – Muslimers gjestfrihet i Amerika

Jeg innså at Jesus ønsker at vi skal vise gjestfrihet til disse muslimske nykommerne.

Som pastor i USA ber jeg ofte for muslimer rundt om i verden. Men hva med mitt eget nabolag?

Man regner med at ca. 3,45 millioner muslimer bor i USA – omtrent 1,1 % av den totale befolkningen. Jeg oppdaget moskeen nær hjemmet mitt nordøst i USA da en pastorkollega organiserte et besøk til en fredagssamling der. Lederne i moskeen tok imot oss som æresgjester. De viste oss riktig protokoll: hvilken inngangsdør vi skulle bruke, hvor vi skulle sette skoene våre, og hvor vi som observatører kunne sitte. Etter samlingen satt Imamen og andre ledere seg ned med oss, serverte kaldt vann og varm marokkansk te og besvarte spørsmålene våre. De gav oss Koranen på arabisk og engelsk og inviterte oss til å komme tilbake når som helst.

Jeg innså at Jesus ønsker at vi skal vise gjestfrihet til disse muslimske nykommerne. En annen pastor og jeg bestemte oss for å besøke moskeen hver fredag for å forsøke å bygge bro mellom våre ulike miljøer, og vise Jesu kjærlighet og sannhet gjennom vårt vennskap.

I begynnelsen ble våre nye muslimske venner overrasket. Vi svarte på deres spørsmål om hvorfor vi var der og spurte hvordan vi kunne være til hjelp for dem. De sa de trengte en plass til begravelser, så vi hjalp dem med å finne et gravlund som ville holde av et område for muslimer.

Under Ramadan arrangerer moskeen en middag hver kveld ved solnedgang, der vi er med. Mennene serverer oss først, selv om de har fastet hele dagen og vi har ikke fastet. Det nytter ikke å protestere på deres gjestfrihet. Det er bare slik de er. Min kjærlighet til disse mennene inspirerer mine bønner for dem.

INSPIRASJON TIL BØNN

Mens vi ber for muslimer i USA kan vi også be for muslimene i Norge.

 • Mange muslimer i USA/ Norge er immigranter. Be om at de skal erfare Jesu kjærlighet og liv gjennom de kristne rundt dem. Kjærlighetshandlinger kan ha evig betydning. Se Matt 25,37-40.
 • Muslimene som ikke er immigranter kan fortsatt bli sett på som utenforstående i sine egne nabolag. Be om gode relasjoner mellom kristne og muslimer i USA/Norge. Be om tillitsfulle møter der Sannheten kan formidles.
 • Be om velsignelser i alle aspekter av livet for muslimer i Amerika/Norge. Be spesielt om at de må få et møte med Jesus og finne frelse i ham.

2019 – Dag 23 (28. mai) – Beduiner fra Levanten

Gjester blir alltid generøst tatt vare på, med den beste maten tilgjengelig

Flere millioner beduiner bor fortsatt i de levantiske statene Syria, Libanon, Jordan, Israel og de Palestinske områdene, som danner det originale Arabia. Navnet «beduin» stammer fra det arabiske ordet «badija», som betyr ørken. De fleste beduiner lever ikke lenger som dyreoppdrettere og nomader, men har blitt integrert i landsbyer og byer. Deres tradisjonelle gjestfrihet, som har vært deres viktigste verdi, er fortsatt godt utbredt i dag.

En gjest er under beduinenes beskyttelse helt til den forlater stammen. Gjester blir alltid generøst tatt vare på, med den beste maten tilgjengelig. Før maten, serveres te eller kaffe. Kaffen – vanligvis den bitre, arabiske typen – er av stor betydning. Å tilby og å ta imot en kopp kaffe markerer begynnelsen på fredsforhandlinger og handelsavtaler. Bestemte tegn med hendene og koppen viser om en ønsker mer, eller om en er tilfreds.

Beduinene er hovedsakelig muslimer som aldri har hørt om Jesus og hans kjærlighet til dem. Som et stolt og frihetselskende folk, strever de med evangeliet. Selv om enkelte beduiner har kommet til tro på Jesus, har det ennå ikke skjedd større bevegelser eller vekkelser. Sjeiken er stammens leder og har stor innflytelse på folkets åpenhet rundt Jesus og hans etterfølgere.

INSPIRASJON TIL BØNN:

 • Beduiner blir påvirket av de utfordrende situasjonene i Levanten, som krig og arbeidsledighet. De er ofte enda mer vanskeligstilte i den «moderne» verden på grunn av deres tradisjoner.
 • Be om at beduiner får mange muligheter til å treffe kristne som vil dele sin tro.
 • Be for beduinene med inspirasjon fra Åp 3,20. – «Se, jeg står for døren og banker …» Må de være gjestfrie overfor Jesus.