2019 – Dag 27 (1. juni) – Jordan – Regner med Guds belønning

En fremmed skal tas inn og få mat og husly i minst tre døgn

De opprinnelige innbyggerne i Jordan er nomadiske beduiner og mange av deres tradisjoner preger fortsatt kulturen i landet, blant annet når det gjelder gjestfrihet. Det er en uskreven regel at en fremmed skal tas inn og få mat og husly i minst tre døgn. I ei tid der priser på mat og drivstoff øker jevnlig, og med inntekter som forblir på det samme nivået, er dette en utfordring. Fattigdommen er økende.

Selv om flesteparten av befolkningen i Jordan på nesten 8 millioner er muslimer, er det en liten prosentandel kristne (rundt 2,5 til 4 %). Når det er sagt lever ofte kristne i Jordan i isolasjon fra muslimer. Når muslimer blir etterfølgere av Kristus opplever de sterkt press fra familien og samfunnet og blir regnet som forrædere. Æresdrap er ikke uvanlig.

Under Ramadan i Jordan ble vi invitert til store buffetmiddager hos muslimske venner. «Fatma, hvorfor er gjestfrihet så viktig for deg?» spurte jeg min venninne en gang.

Hun svarte: «På grunn av kulturelle og religiøse årsaker. For det første ville det vært en kulturell skandale ikke å være generøs ovenfor mine gjester. For det andre ønsker jeg å være gjestfri for å behage Gud. Spesielt under Ramadan er det en stor sjanse for at Gud vil tilgi oss våre synder, og våre gode gjerninger vil bli multiplisert hos Ham. Jeg forventer ikke noe igjen fra mine gjester – jeg ønsker ingen belønning i dette livet for min gjestfrihet. Jeg regner med belønning fra Gud!»

INSPIRASJON TIL BØNN:

  • Myndighetene trenger visdom for å håndtere økonomiske utfordringer og de mange flyktningene som oppholder seg i Jordan.
  • Jak 2,14-26 omhandler rollen mellom tro og gjerninger i den kristne troen. Be for menneskene i Jordan at de skal bli «hele», med både tro og gjerninger, slik Jakob beskriver det.
  • Kristne med muslimsk bakgrunn i Jordan trenger oppmuntring og visdom for å leve og dele sin tro.
Del med andre ...