2019 – Dag 23 (28. mai) – Beduiner fra Levanten

Gjester blir alltid generøst tatt vare på, med den beste maten tilgjengelig

Flere millioner beduiner bor fortsatt i de levantiske statene Syria, Libanon, Jordan, Israel og de Palestinske områdene, som danner det originale Arabia. Navnet «beduin» stammer fra det arabiske ordet «badija», som betyr ørken. De fleste beduiner lever ikke lenger som dyreoppdrettere og nomader, men har blitt integrert i landsbyer og byer. Deres tradisjonelle gjestfrihet, som har vært deres viktigste verdi, er fortsatt godt utbredt i dag.

En gjest er under beduinenes beskyttelse helt til den forlater stammen. Gjester blir alltid generøst tatt vare på, med den beste maten tilgjengelig. Før maten, serveres te eller kaffe. Kaffen – vanligvis den bitre, arabiske typen – er av stor betydning. Å tilby og å ta imot en kopp kaffe markerer begynnelsen på fredsforhandlinger og handelsavtaler. Bestemte tegn med hendene og koppen viser om en ønsker mer, eller om en er tilfreds.

Beduinene er hovedsakelig muslimer som aldri har hørt om Jesus og hans kjærlighet til dem. Som et stolt og frihetselskende folk, strever de med evangeliet. Selv om enkelte beduiner har kommet til tro på Jesus, har det ennå ikke skjedd større bevegelser eller vekkelser. Sjeiken er stammens leder og har stor innflytelse på folkets åpenhet rundt Jesus og hans etterfølgere.

INSPIRASJON TIL BØNN:

  • Beduiner blir påvirket av de utfordrende situasjonene i Levanten, som krig og arbeidsledighet. De er ofte enda mer vanskeligstilte i den «moderne» verden på grunn av deres tradisjoner.
  • Be om at beduiner får mange muligheter til å treffe kristne som vil dele sin tro.
  • Be for beduinene med inspirasjon fra Åp 3,20. – «Se, jeg står for døren og banker …» Må de være gjestfrie overfor Jesus.