Muligheter for å engasjere deg

Å elske muslimer er ikke bare for spesialister…

Nyttige kurs og nettverk

COME FOLLOW ME

 • Kom og følg meg er den norske oversettelsen av disippelkurset Come Follow Me.
 • Kurset er for nye troende med muslimsk bakgrunn, og stoffet er basert på induktiv studiemetode.
 • Den norske utgaven lanseres i Oslo 24. og 25. mai.
 • Ta kontakt på post@norme.no for mer informasjon om kurset og lanseringen.
 • Du finner også mer informasjon på nett: come-follow-me.org

TRO MELLOM VENNER

 • Et kursopplegg med seks samlinger om å leve ut troen i vennskap med muslimer
 •  få innsikt i islams historie, kultur og teologi
 • overvinn fremmedfrykt og andre barrierer
 • bygg varige vennskap med muslimer
 • finnes hos bokhandlere

AL MASSIRA

 • Al Massira (som betyr «reisen» på arabisk) er et videobasert verktøy utviklet i Midtøsten.
 • Al Massira er 13 undervisningsfilmer som er oversatt til en rekke språk, og blant annet tekstet til norsk.
 • Verktøyet er laget for grupper, gjerne bestående av både troende og ikketroende, som alle inviteres med på en reise gjennom Bibelen.
 • Finn ut mer på www.almassira.org
 • Der finner du også en promovideo.

MAHABBA – å elske muslimene

 • Mahabba betyr «kjærlighet» på arabisk. Hensikten er å bygge et nettverk av bønnegrupper på tvers av lokale menigheter, og å motivere vanlige kristne til å elske sine muslimske naboer i ord og handling.
 • Ta kontakt om du ønsker å starte en gruppe eller bli med i en gruppe.
 • mahabbanorge@gmail.com
 • www.mahabbanetwork.com

Forslag til lesing

I ILDOVNEN

 • av Tom Doyle, Lunde
 • Møt en ny generasjon kristne i Midtøsten. De nekter å gi etter for frykt og flykte, uansett hvor varmt det er i ildovnen. Alle historiene i boken er sanne, og de fleste det fortelles om er tidligere muslimer som nå elsker Jesus av hele sitt hjerte.

EN ÅPNET DØR

 • av Reema Goode, Hermon
 • Sterke personlige historier om guds mirakuløse verk i den muslimske verden. Reema tar oss med dypt inn i sitt arabiske nabolag for å vise oss hvordan Gud åpner dører. En oppmuntrende, oppløftende og til tider humoristiske førstehåndsberetning om lys i mørket.

FORUNDERLIG BARMHJERTIG

 • av Ole Christian Kvarme, Lunde
 • Setter vi grenser for nåden i egne liv og i møte med andre? Kvarme tar oss på meditative vandringer gjennom nådens landskap og åpner horisonten for fellesskap med fattige, fremmede og lidende, for enhet og mangfold blant kristne og et nytt møte med jøder, muslimer og mennesker av annen tro.

Støtt bønneaksjonen

Du kan gi en gave til bønneaksjonen internasjonalt og hjelpe oss å produsere bønnehefter på mange forskjellige språk.

www.pray30days.org/donate

«Den som tørster, skal komme til meg og drikke!» Joh 7,37

Del med andre ...