2022 • Dag 4 • 5. april • Sjiamuslimer i Saudi-Arabia

Unådde og uberørte

I Saudi-Arabia er forskjellen mellom sunni- og sjiamuslimer smertelig til stede. Disse to islamske trosretningene har mye til felles både i tro og praksis. Men det finnes også tydelige forskjeller som fører til konflikt. Sunnimuslimer kalles «Ahl al-Sunnah», eller «Folket som følger tradisjonen». For dem er det ingen tvil om at man skal praktisere islam slik som profeten Muhammed gjorde, slik det står nedtegnet i Sunnah.

Sjiamuslimene tror i tillegg at de kan bli veiledet av undervisningen og eksempelet til Muhammeds fetter og svigersønn, Ali, og hans etterkommere. «Shiat Ali» (Alis parti) hevdet at Ali skulle ta hovedrollen som leder (imam) av det muslimske samfunnet etter at Muhammed døde. I praksis søker sjiamuslimer veiledning oftere hos sine religiøse ledere (ayatollaher) mens sunnimuslimer stoler på Sunnah.

Kongefamilien i Saudi-Arabia følger en fundamentalistisk form for islam som ikke betrakter sjiamuslimer som ekte muslimer. Omtrent 2 715 000 sjiamuslimer bor i Saudi-Arabia, de fleste i Østprovinsen. De opplever diskriminering på arbeidsplassen og har begrenset adgang til deltakelse i politikk. Forholdet til styresmaktene er heller ikke godt. Konsekvensen av dette er at de kan være mindre velstående og opplever trakassering og vold på grunn av deres religionsutøvelse.

Dette fører til at sjiamuslimene får lite makt og innflytelse. Noen aktivister har dannet grupper som forlanger å være likestilt med andre borgere. Dette fører til ytterligere undertrykking fordi disse aktivistene mistenkes for politisk konspirasjon med sjiamuslimer i nabolandet Irak.

Inspirasjon til bønn

  • Det er ingen kjente etterfølgere av Jesus blant sjiamuslimene i Saudi-Arabia. Så vidt vi vet finnes det heller ikke noen som driver med menighetsplanting blant dem. Be om at Den hellige ånd skal åpenbare Guds kjærlighet for dem. (Joh 3,5-8)
  • Av alle land i verden er Saudi-Arabia blant dem som begrenser religiøs frihet mest. Be om større åpenhet. (Joh 8,36)
  • Be om at dette samfunnet må ledes av Sannhetens Ånd. (Joh 14,26)
Del med andre ...