2022 • Dag 3 • 4. april • Ismaelitter

Ismaelittene er en sekt innenfor sjiaislam. De følger en levende imam (åndelig leder), en etterkommer av Ali, som var både fetter og svigersønn av profeten Muhammed. Ismaelitter tror at dette vervet, som går i arv fra far til sønn, gir imamen både moralsk og åndelig innflytelse over deres samfunn.

På 600-talllet var det uenighet blant sjiamuslimer angående den riktige arvtaker. Ismaelitt-grenen ble til og følger arvelinjen som akkurat nå ledes av Hans Høyhet Aga Khan IV.

De til sammen 15 millioner ismaelittene bor hovedsakelig i Sentral- og Sør-Asia, Afrika, Midtøsten, Europa, Nord-Amerika og Australia. De verdsetter utdanning høyt og tror at søken etter kunnskap er fordelaktig både for individet og for samfunnet. Ismaelitter har som mål å leve i fred med andre og å bidra til at livet blir bedre for hele samfunnet der de bor. Dette betyr at de er tydelig til stede, og engasjert i å bygge opp samfunnet sammen med andre. Et godt eksempel er da Ismaelitt-samfunnet i Edmonton var vertskap for en pannekakefrokost og et covid-19 vaksinasjonssenter på Canadas nasjonaldag i samarbeid med bystyret, lokale urfolksledere og et overnattingstilbud for hjemløse drevet av kristne.

Det er få kristne arbeidere som setter søkelys på ismaelittene. De er lette å samtale med om åndelige spørsmål fordi de setter pris på å lære, og kan være ivrige etter å granske skriftene. De kan se og være enig med andres perspektiv uten selv å ta imot budskapet.

Inspirasjon til bønn

  • Ismaelittene verdsetter Jesus og kan si seg enig i mange kristne læresetninger som handler om Jesus. Be om at Den hellige ånd åpenbarer mer av sannheten om Jesus for dem. (Joh 14,6)
  • Som en minoritetsgruppering kan de oppleve forfølgelse og diskriminering fra andre muslimske trosretninger som ikke betrakter dem som ekte muslimer. Be om sikkerhet og frihet for dem. (Sal 82,3-4)
  • Ismaelitter har en abstrakt måte å tilnærme seg tro på. De legger vekt på skjulte budskap og åndelig forståelse som overgår menneskelig forståelse. Be om at de får ekte opplevelser med Gud som fører dem til en relasjon med Jesus. (Joh 4,24)
Del med andre ...