2022 • Dag 5 • 6. april • Ithna-ashari-khojaer i Øst-Afrika

Sjiagrenen av islam som vi har bedt for tidligere har andre undergrupper. En av disse er ithna-ashari-khojaene. Ithna-Ashari betyr “tolver”, et begrep som viser til den tro at tolv mannlige etterkommere fra profeten Muhammeds familie er guddommelig utnevnte religiøse og politiske ledere. Muhammad ibn al-Hasan al Mahdi heter den tolvte og siste imamen, og han er en messiansk skikkelse som forventes å komme igjen en dag sammen med Isa (Jesus) for å bringe fred og rettferdighet til verden.

Ithna-ashari-khojaenes samfunn teller omtrent 125 000 mennesker verden over. De kommer opprinnelig fra Kutch-distriktet i Gujarat, India, men er nå spredt ut over mange landområder utenfor Sør-Asia.

De fleste khojaer i Øst-Afrika ankom på 1800- og 1900-tallet. Opprinnelig var de ismaelitter, men en uenighet blant ismaelittene i 1866 over hvem som skulle regnes som den rettmessige Aga Khan førte til at noen av ismaelittene forlot grupperingen, enten av egen fri vilje eller fordi de ble tvunget til det. En velstående indisk handelsmann og leder i khoja-ismelittenes samfunn på Zanzibar ved navn Dew Jamal var en av de som ble omvendt til den ithna-ashariske tro, og som senere bygde denne gruppens første moské i Øst-Afrika.

I dag er Mombasa hovedsete for Det øverste råd i Føderasjonen for ithna-ashari-khojaer i Afrika, et råd som representerer omtrent 17 000 mennesker. De har vært ivrige evangelister og arbeider for å spre deres tro i Karibia og Latin-Amerika.

Inspirasjon til bønn

  • Be om at khojaene skal få møte Jesus og forstå ham gjennom hans egne ord i Bibelen. (Joh 1,1-14)
  • Be om en jesusvekkelse blant khojaene, at tusenvis skal komme til tro på Jesus, bli døpt og disippelgjort. (Matt 28,19)
  • Be for de mange kristne i Øst-Afrika, at de skal være entusiastiske vitner, og dele troen på Kristus med khojaene på en meningsfull måte. (1 Pet 3,15)

Del med andre ...