2022 • Dag 6 • 7. april • Da vi ba for Saudi-Arabia

På dag 22 i bønneguiden for 1994, helt i oppstarten av bønneaksjonen, ba vi for Saudi-Arabia. I denne bønneguiden leser vi:

«Kongedømmet Saudi-Arabia er ett av verdens minst evangeliserte land. Det har få kjente troende, ingen lokale menigheter, og kristne arbeidere har ikke lov til å komme inn i landet.»

Mye av dette er fortsatt sant. Sjiamuslimene i Saudi-Arabia, som vi ba for tidligere, er fortsatt uberørte og uten kjente troende. Blant den sunnimuslimske majoritetsbefolkningen har vi imidlertid nylig mottatt rapporter om at mange nå blir disippelgjort og at de begynner å samles i husmenigheter! En lokal arbeider utbrøt at «de eneste saudierne jeg kjenner her er kristne!» I løpet av bare noen få år er det så mange saudier som har kommet til tro at all deres tid går med til å disippelgjøre dem.

Og disse disiplene deler evangeliet selv. En saudi-arabisk kvinne kom til tro på Jesus i august 2020, og innen Påsken 2021 hadde hun ledet over 30 av sine familiemedlemmer og venner til Kristus! Troende med muslimsk bakgrunn finnes nå i alle byer, og de deler sin tro og underviser om Bibelen gjennom sosiale media.

Noen medlemmer av saudiernes kongefamilie forsøker å hjelpe deres eget land til å bli et mer åpent og tolerant samfunn, og dette har vært en stor velsignelse. Vi vet ikke akkurat hvor mange saudi-arabiske troende som finnes i landet, men vi vet at de er mange hundre flere i dag enn de var i 1994, og vi kan be om at bevegelsen vil fortsette å vokse.

Inspirasjon til bønn

  • Be for medlemmene av kongefamilien som ønsker å gjøre Saudi-Arabia friere. Be om visdom, og om muligheter til å sette slik forandring ut i live. (1 Tim 2,1-2)
  • Be for troende med muslimsk bakgrunn i Saudi-Arabia, at de skal være vise i deres vitnesbyrd, trygge under forfølgelse, og modige når de deler deres tro. (Matt 10,16)
  • Be at utenlandske kristne i Saudi-Arabia kan være til hjelp for lokale troende i disippelgjøringen og oppmuntringens tjeneste. (2 Tim 2,2)
Del med andre ...