2022 • Dag 7 • 8. april • Wakhan-korridoren i Afghanistan

Den smale landkorridoren som strekker seg østover mot Afghanistans nordøstlige grense mot Kina skiller Tadsjikistan fra Pakistan. Dette har vært en handelsrute gjennom hundreår, men en overenskomst fra 1893 mellom Det britiske imperiet og Afghanistan etablerte landegrenser som går på tvers av de ulike folkegruppene som bor der.

Wakhiene i det nordøstlige Afghanistan tilhører nizariene, en sjia-ismaelittisk gruppering. De regnes ikke som ekte muslimer av andre afghanere og blir ofte diskriminert, noen ganger også direkte forfulgt. Taliban er svært fiendtlige mot dem. Wakhiene teller omtrent 50 000, hvorav omtrent 17 000 bor i Wakhan-korridoren og resten i naboregionene i Tadsjikistan, Kina og Pakistan. I tillegg bor omtrent 1 500 kirgisiske sunnimuslimske nomader som driver med husdyrhold i området.

Wakhan-korridorens utilgjengelighet hindrer etableringen av en god infrastruktur. Det er dårlig tilgang på helsetjenester, rent vann, elektrisitet, telefonforbindelser og internett, og svært begrenset mulighet til skolegang. Kirgisernes situasjon er enda verre.

I løpet av de siste 20 årene har en gruppe troende hatt mulighet til å reise til Wakhan-korridoren, hvor det så langt vi vet ikke finnes noen kristne menigheter, for å dele de gode nyhetene om Jesus. Etter de vestlige militærmakters tilbaketrekning i 2021 tok Taliban raskt over Wakhan-regionen, med uforutsigbare og mulig katastrofale konsekvenser for de menneskene som kaller Wakhan-regionen sitt hjem.

Inspirasjon til bønn:

  • Be om fred og beskyttelse for befolkningen i den fjellrike Wakhan-korridoren. (Jes 54,10)
  • Be om at de åndelige frø som er sådd ut tidligere får vokse i folks hjerter. (Matt 13,1-23)
  • Be at mennesker som følger Jesus skal være i stand til å bo blant wakhiene og kirgiserne igjen, for å dele med dem hans kjærlighet og frelse. (Jes 52,7)
Del med andre ...