2022 • Dag 8 • 9. april • Stoffmisbrukere i Afghanistan

De fleste vil aldri komme til å høre om en mann som Qasim. Han er fra et fjerntliggende område av Afghanistan, et medlem av en oversett stamme, fra en unådd folkegruppe, og han er stoffavhengig.

Som en ung mann reiste Qasim over landegrensen for å arbeide i et islamsk naboland. Der ble han gitt narkotika for å gjøre ham mer produktiv og sette ham i stand til å klare lengre arbeidsdager. Han ble avhengig av stoff, og ikke lenge etter gjorde narkotikaen ham mindre, ikke mer, produktiv. Derfor ble han erstattet av en annen arbeider, som trolig ville utsettes for det samme, og Qasim dro hjem til Afghanistan. Hans stoffavhengighet påførte familien hans stor skam, og familien ville derfor ikke ha noe med ham å gjøre. Han endte opp med å bo under en bro der kloakken kom ut, sammen med 2 500 andre avhengige menn, gjennom det meste av hans 24 år som stoffmisbruker.

Slik har mange mennesker det i Afghanistan og landene rundt, hvor stoffmisbrukere blir utstøtt fra sine familier og regnes som æreløse i sine lokalsamfunn. Men Qasim ble funnet av arbeidere fra et behandlingssenter som hadde gitt ham hjelp og håp. Han har vært fri fra sin avhengighet i over 4 år, og jobber nå som vakt ved ett av behandlingssentrene.

Narkotikamisbruk er et voksende problem i Afghanistan, landet som er verdens største opiumsprodusent. Problemet er også voksende blant kvinner og barn, som lever i fattigdom, konflikt og hjelpeløshet.

Inspirasjon til bønn

  • Be om at flere kristne arbeidere skal begynne å tjene og bringe håp blant misbrukere i Afghanistan, mennesker som har svært liten sjanse til å noen gang få høre Evangeliet forkynt. (Rom 5,5)
  • Be om helbredelse fra dype bindinger av avhengighet og skam som holder mange av disse menneskene nede. (Sal 34,18)
  • Be om trygghet for de som hjelper og tjener blant en slik nødstilt befolkning under krevende og farlige situasjoner i denne regionen. (Sal 91,1-2)
Del med andre ...