2022 • Dag 9 • 10. april • 30 år med bønn: 2000-tallet

Bønneaksjonen vokste videre inn i det nye årtusen, men forholdet mellom muslimer og kristne ble stadig satt på prøve og forgiftet. En nedadgående spiral med voldelige angrep og motreaksjoner utløste bitterhet og hevnlyst blant ulike grupper i Midtøsten, Afrika, Asia, Nord-Amerika og Europa. Samtidig engasjerte mange kristne seg i bønn for muslimer, både de i nærheten og de langt borte. Hadde dette noe å si? Ble hjerter myknet og forvandlet? Ble kjærlighet uttrykt, selv i enkle handlinger?

Nazistenes bombefly angrep London og andre byer i England 14. november 1940. I byen Coventry, etter 11 timer med bombetokter, var St. Michaels-katedral redusert til ruiner. Byen mistet 600 borgere i angrepet og ytterligere 400 døde i brannene som herjet etterpå.

Dagen derpå vandret sokneprest Dick Howard rundt i ruinene og var helt målløs. Det eneste han klarte å uttrykke kom mens han skrev med kritt på det som var igjen av muren bak alteret. Kun to ord: «Far, tilgi.» Han la ikke til «nazistene», og dermed var det en åpen bønn for oss alle i vår synd og utilstrekkelighet.

Den nye katedralen i Coventry ble ikke ferdig før i 1962, og den ble bygd ved siden av ruinene. Ordene, «Far, tilgi» er blitt inngravert på muren i ruinene. De er ikke bare tomme ord, heller. En kristen forsoningstjeneste er nå basert der. Den når ut til andre deler av verden, for eksempel til Irak.

Tidlig på 2000-tallet opplevde vi terrorangrepet i New York, og det har vært mange flere hendelser siden. I samme periode har deltakelsen i 30 dagers bønn for verdens muslimer økt betydelig. Mange kristne har ønsket forsoning og et godt vitnesbyrd som gjenspeiler det Jesus lærte oss. Vi tror at våre bønner gjør en forskjell, ikke minst i våre hjerter.

Inspirasjon til bønn

  • Be for kristne engasjert i freds- og forsoningsarbeid blant muslimer. (Luk 6,17-36)
  • Be for muslimer som arbeider for fred og forsoning i sine samfunn og overfor kristne og andre grupper. (Jak 3,18)
  • Be for en større åpenbaring om hvordan Jesus ønsker å forsone verden. (2 Kor 5,18-21)
Del med andre ...